Havsutsikt nr 1, 2022

I detta nummer

Krönika
Lena Bergström

Krönika Lena Bergström

Kan ekosystembaserad förvaltning vara räddningen för havsmiljön? ...och hur hanterar vi bäst vår oro för framtidens hav? Att dela kunskap är en viktig del i lösningen.

Artikel
Bengt Liljebladh och Richard Gyllencreutz

De döda vikingarna

De mytomspunna ikaitpelarna fascinerar forskarna med sitt myller av liv och sin spännande historia. Följ med på en expedition till Grönland.

Artikel
Janina Rahlff

Havets hud

Ytfilmen och dess små invånare fyller viktiga funktioner, som att förse kretsloppet med kol och att påverka utbytet av gaser mellan luft och hav.

Artikel
Susanne Baden m.fl.

Försvunna blåmusslor

Idag är det svårt att hitta vilda blåmusslor längs kusten. Att ta reda på orsakerna till deras försvinnande visar sig vara ett knepigt detektivarbete.

Artikel
Birgit Koehler och Lena Bergström

Många fiskarter gillar det salt

Hur många fiskarter finns det längs den svenska kusten? En klurig fråga. Antal arter av fiskar i våra svenska kustvatten beror nämligen till stor utsträckning på salthalten.

Artikel
Erik Selander och Milad Pourdanandeh

Doften av en hoppkräfta

Vissa mikroalger producerar gift när de känner doften av sina fiender. Genom att lyssna på kemiska signaler i havet kan vi bättre förutse giftiga algblomningar.

Artikel
Hitesh Motwani och Elena Gorokhova

DNA-addukter

Genom att analysera DNA hos vitmärlor kan man få fram en sammantagen bild av alla miljögifters påverkan utan att analysera de olika miljögifterna.

Tore Söderqvist och Hanna Nathaniel

Släkeskörd

Släke är alger som spolats upp på stränder, och som traditionellt har använts som gödning. Att skörda släke kostar pengar men ger stor nytta.

Art i fokus
Erik Selander

Hoppkräftan

I havet är hoppkräftan utan tävlan det vanligaste djurplanktonet. Det kan finnas hundra hoppkräftor i en liter havsvatten på sommaren!

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Höstlånke (Callitriche hermaphroditica)

Höstlånke är en vackert grön växt som kan bli flera decimeter lång. Bladen sitter tätt och är mörkgröna, smalt lansettlika med något urnupen spets och har sin största bredd vid basen. Jordstammen är tunn och brunaktig. Det är en ettårig art där han- och honblommor sitter tillsammans i bladvecken. Höstlånke är relativt vanlig på grund mjukbotten i Östersjön. Förutom höstlånke förekommer två andra lånkar i Östersjön, smålånke Callitriche palustis och klolånke Callitriche hamulata, men de är betydlig mer sällsynta. Till skillnad från höstlånke har båda dessa flytblad i en rosett.

ARTFAKTA

Namn: Höstlånke

Latinskt namn: Callitriche hermaphroditica

Storlek: 10 - 40 cm

Grupp: Växter

Undergrupp: Kärlväxter