Havsutsikt nr 1, 2022

I detta nummer

Artikel
Birgit Koehler och Lena Bergström

Många fiskarter gillar det salt

Hur många fiskarter finns det längs den svenska kusten? En klurig fråga. Antal arter av fiskar i våra svenska kustvatten beror nämligen till stor utsträckning på salthalten.

Artikel
Janina Rahlff

Havets hud

Ytfilmen och dess små invånare fyller viktiga funktioner, som att förse kretsloppet med kol och att påverka utbytet av gaser mellan luft och hav.

Artikel
Bengt Liljebladh och Richard Gyllencreutz

De döda vikingarna

De mytomspunna ikaitpelarna fascinerar forskarna med sitt myller av liv och sin spännande historia. Följ med på en expedition till Grönland.

Artikel
Erik Selander och Milad Pourdanandeh

Doften av en hoppkräfta

Vissa mikroalger producerar gift när de känner doften av sina fiender. Genom att lyssna på kemiska signaler i havet kan vi bättre förutse giftiga algblomningar.

Tore Söderqvist och Hanna Nathaniel

Släkeskörd

Släke är alger som spolats upp på stränder, och som traditionellt har använts som gödning. Att skörda släke kostar pengar men ger stor nytta.

Artikel
Susanne Baden m.fl.

Försvunna blåmusslor

Idag är det svårt att hitta vilda blåmusslor längs kusten. Att ta reda på orsakerna till deras försvinnande visar sig vara ett knepigt detektivarbete.

Krönika
Lena Bergström

Krönika Lena Bergström

Kan ekosystembaserad förvaltning vara räddningen för havsmiljön? ...och hur hanterar vi bäst vår oro för framtidens hav? Att dela kunskap är en viktig del i lösningen.

Art i fokus
Erik Selander

Hoppkräftan

I havet är hoppkräftan utan tävlan det vanligaste djurplanktonet. Det kan finnas hundra hoppkräftor i en liter havsvatten på sommaren!

Artikel
Hitesh Motwani och Elena Gorokhova

DNA-addukter

Genom att analysera DNA hos vitmärlor kan man få fram en sammantagen bild av alla miljögifters påverkan utan att analysera de olika miljögifterna.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Tusensnäcka (Hydrobiidae sp)

Tusensnäckorna hör till familjen Hydrobiidae. De är mycket små men om du tittar på dem i förstoring ser du hur vackra de är. Tusensnäckorna äter främst mikroskopiska alger och bakterier, men även små partiklar av döda växter och djur. Favoritmaten är små kiselalger. Det finns sex arter i Sverige och det kan vara svårt att se skillnad på dem.

ARTFAKTA

Namn: Tusensnäcka

Latinskt namn: Hydrobiidae sp

Storlek: 3 mm

Grupp: Blötdjur

Undergrupp: Snäckor