Havsutsikt nr 1, 2021

I detta nummer

Artikel
Samanta Hoffmann, Sophie Steinhagen

Algodling i framtiden

Det slemmiga som kittlar dina fötter när du badar är en outnyttjad resurs som forskarna tror kan bidra till en mer hållbar framtid.

Intervju
Lydia Källberg Normark

Tant Tång

Östersjöns tångbälten ruvar på spännande historier. Det vet Lena Kautsky, professorn som ägnat större delen av sitt liv åt tången.

Artikel
Eva Sörenson, Catherine Legrand

Samspel bland mikrober

Allt handlar inte om konkurrens i naturen. Alger och bakterier visar sig kunna samarbeta för att fördela knappa resurser mellan sig.

Artikel
Lena Norbäck Ivarsson

Tusenårigt perspektiv på övergödning

Sedimentkärnor fungerar som historiska arkiv, och ger oss en bild av människans tidiga påverkan på Östersjön.

Artikel
Anders Tengberg, Per Hall m.fl.

Robotar

På stora djup är det svårt för människor att arbeta, och därför tar man hjälp av tekniken. Bland annat används så kallade bottenlandare.

Artikel
Kerstin Johannesson m.fl.

Svenskt Galapagos

Darwin åkte till Galapagos. Dagens evolutionsforskare åker till Östersjön. Här har nya arter utvecklats på bara 8 000 år.

Artikel
Ida-Maja Hassellöv, Ingela Dahllöf m.fl.

Förorenande följetong

Nya strängare regler begränsar svavelhalten i bränslen, men samtidigt uppstår andra problem som innebär ökade risker för havsmiljön.

Art i fokus
Ellen Schagerström

Art i fokus: Smaltång

Smaltång har utvecklats från blåstång. Den är anpassad till bräckt vatten och förökar sig till till stor del genom att klona sig.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Sandmussla (Mya arenaria)

Den vita sandmusslan har ett marint ursprung och blir mindre i Östersjön än vid västkusten. Den är en relativt ny art i Östersjön. Sandmusslan lever nedgrävd i mjuka bottnar. Ingången till deras andningsrör syns på bottenytan som två små ögon. Genom dem suger de in andningsvatten och plankton. Ju större musslan är desto djupare nedgrävd är den.

ARTFAKTA

Namn: Sandmussla

Latinskt namn: Mya arenaria

Storlek: 5 cm

Grupp: Blötdjur

Undergrupp: Musslor