Havsutsikt nr 1, 2018

I detta nummer

Krönika
Tina Elfwing

Ledare Tina Elfwing

Vi har hittills bara kartlagt några procent av djuphavens bottnar, och ändå har det gett oss helt makalösa insikter om processer och livsformer. Vi kan inte ens föreställa oss vad som väntar härnäst.

Artikel
Kerstin Gunnemark

Sommarboende med havsutsikt

Drömmen om sommaren framställs ofta i media via bilder av skärgårdshus eller stugor med bryggor och strandtomter. Frågan är varför vistelserna vid hav och sjöar blir betydelsefulla inslag i livsföringen.

Artikel
Sara Cousins och Jan Plue

Betesdjur till sjöss bevarar mångfald

Östersjön har världens största skärgård. Den traditionella förflyttningen av betesdjur mellan öar och gräsmarker har varit fundamental för att bibehålla artrikedomen på öarna.

Artikel
Bodil Hernroth och Susanne Baden

Sjukare skaldjur i framtidens hav

Klimatförändringarna försämrar immunförsvaret hos kräftor, musslor och sjöstjärnor, medan smittsamma bakterierna och virusen klarar sig bra. En dålig kombination för ekosystemet, och för oss konsumenter av marina skaldjur.

Artikel
Sture Hansson

Säl, skarv och förlorade fångster

Fångsterna av en del fiskar minskar i Östersjön. En vetenskaplig analys visar att säl och skarv med största säkerhet minskar många fiskbestånd längs kusten, och därmed konkurrerar med fisket.

Artikel
Peter Hambäck

Spindlar, strandens vanligaste rovdjur

När vi strosar på stränder syns ofta en massa spindlar som gör vad de kan för att sätta sig i säkerhet. Vad gör de där? Jo, de jagar mat som kommer från havet!

Artikel
Markus Nordin

Rotorblad och packis

Året om, i sol som i snöstorm, samlas prover in som hjälper oss att avgöra hur havet mår. Följ med personalen på Umeå marina forskningscentrum på en isande provtagning i Bottenviken i mars.

Artikel
Kristina Viklund

Fusk i sikte

Sanning, objektivitet och öppenhet är forskningens grundpelare. Men när Josefin Sundin, forskare vid Uppsala universitet, anmälde fuskande kollegor så möttes hon istället av misstro och stängda dörrar.

Art i fokus
Helen Sköld

Art i fokus: Sjöborre

Den ätliga sjöborren brukar beskrivas som vår största sjöborre. Ibland kamouflerar den sig själv med alger och musselskal, kanske för att inte hamna på middagsbordet.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Stor snytesnäcka (Bithynia tentaculata)

Den stora snytesnäckan är relativt vanlig bland växter i vågskyddade havsvikar. Den äter mikroskopiska alger och bakterier. Framförallt föredrar den att äta kiselalger. Den äter algerna från ytan på stenar, bottensedimentet eller växter. Snytesnäckan kan dock även få tag på mat genom att filtrera vatten. Det gör den genom att pumpa vatten genom mantelhålan under skalet. Där fastnar mikroskopiska alger och partiklar i ett slem som snäckan sedan äter upp. Snytesnäckan överlever vintern genom att krypa ned i botten. Den kan bli maximalt 3 år gammal. Snäckan lägger sina ägg främst på vattenväxter och äggen kläcks under sommaren.

ARTFAKTA

Namn: Stor snytesnäcka

Latinskt namn: Bithynia tentaculata

Storlek: 1 cm

Grupp: Blötdjur

Undergrupp: Snäckor