Havsutsikt nr 2, 2017

I detta nummer

Art i fokus
Ulf Bergström

Mört - ingen skräpfisk

Mörten är en av de allra vanligaste fiskarterna i Östersjöns grunda kustområden. Många har först stiftat bekantskap med den silvriga, rödögda och pigga fisken vid mete i någon skärgårdsvik eller sjö.

Artikel
Carin Magnhagen

Fiskar, båtar och buller

Ljudnivåerna ökar i havet. Nya försök visar att buller från fritidsbåtar får kustlevande fisk att äta sämre och ändra beteende.

Artikel
Kerstin Johannesson och Susanne Liljenström

Genetisk mångfald

Förvaltningen av havets biologiska mångfald har hittills mest handlat om arter. Det är hög tid att rikta blicken mot den mångfald som finns inom arterna - den genetiska variationen.

Artikel
Magnus Ivarsson och Stefan Bengtson

Oceanbottnarnas hemliga liv

Berggrunden under havens bottensediment är en vidsträckt men svårtillgänglig och outforskad del av vår planet. I berggrunden under havssedimenten har de extremt tåliga bakterierna och arkéerna gott sällskap av svampar.

Artikel
Linn Rabe

Medborgardialog viktigt för ett levande hav

Ett väl fungerande och väl förankrat skydd av värdefulla miljöer, hur åstadkommer man det? För att beslut om att skydda naturen ska respekteras krävs dialog mellan myndigheter och berörda aktörer.

Artikel
Johan Wikner

Kolet forskarna glömde

Älvvatten för med sig näringsämnen ut i havet. Ändå ökar inte produktionen av växtplankton i havet vid höga vattenflöden - snarare tvärtom. Det lösta organiska kolet verkar begränsa växtplanktonens produktion.

Artikel
Jens Olsson och Lena Bergström

Bättre samordning gagnar kustfisken

De senaste åren har fiskens betydelse för välmående skärgårdar och kustområden fått allt större uppmärksamhet. Det krävs en betydligt större samordning mellan miljö- och fiskeförvaltning om målen ska nås.

Artikel
Martin Gullström, Diana Perry och Thomas A.B. Staveley,

Landskapsperspektiv i havsplaneringen

Den kustnära havsmiljön präglas av en hög biologisk mångfald som är viktig att värna om. Ett landskapsperspektiv i havsplaneringen gynnar bevarandet av friska och artrika kust- och havsmiljöer.

Krönika
Håkan Wirtén

Krönika Håkan Wirtén

År 2050 kan det finnas mer plast än fisk i haven. Varje minut töms en lastbil med plast i oceanerna. Men ökad medvetenhet om problemen ger hopp, och politiska beslut ger effekt.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Karragenalg (Chondrus crispus )

Karragenalg är stel och broskaktig. Crispus betyder krusig men utseendemässigt varierar algen mycket. Färgen är alltifrån mörkröd till gulgrön. Under vattenytan iridicerar topparna i blått. Arten är fertil under hela året. Den har isomorf generationsväxling. När den är fertil syns mörka, lite upphöjda ovala delar på den ena sidan av bladet. Ur karragenalg utvinns karragenan, en vanlig konstistensgivare i exempelvis glass och godis. Algen skördas kommersiellt i flera länder, bland annat Kanada, USA och Island. Irländsk mossa (Irish moss) är handlingsnamnet i många länder i EU.

ARTFAKTA

Namn: Karragenalg

Latinskt namn: Chondrus crispus

Storlek: 5-15 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Rödalger