Havsutsikt nr 1, 2017

I detta nummer

Krönika
Miljöminister Karolina Skog

Krönika miljöminister Karolina Skog

Många av havets nyttor kommer oss människor till del, men ansvaret för hur haven mår vilar på oss. Därför är jag stolt över att Sverige tillsammans med Fiji stod värd för en stor FN-konferens om haven.

Artikel
Örjan Östman och Ulf Bergström

Rovfisk mot övergödningsproblem

Rovfisk som abborre, gädda och torsk kan påverka hela kustekosystemet genom att äta och begränsa mängden småfisk och krabbor. Avsaknad av rovfisk i ett område kan få lika stor effekt på mängden trådalger som övergödning.

Artikel
Brita Bohman

Rättssystem hjälper Östersjön

Orsakerna till Östersjöns miljöproblem är många och olikartade. Dessutom måste nio länder runt Östersjön samarbeta för att lösa dem. Hur kan lag och rätt bidra till att god ekologisk status uppnås i Östersjön?

Artikel
Malin Olofsson och Helle Ploug

Cyanobakteriernas roll i Östersjön

Cyanobakterierna bidrar med livsnödvändigt kväve till Östersjöns invånare. Moderna metoder avslöjar vilket av de vanligast förekommande släktena som gör vad, och hur mycket.

Artikel
Erik Björn och Sofi Jonsson

Kvicksilver i fisk

I framtiden kan mängderna av giftigt kvicksilver komma att öka i fisk från kustnära hav. Skälet är att ett varmare klimat väntas leda till ökad nederbörd på norra halvklotet och att mer vatten då rinner ut från land och vattendrag till havet, inklusive Östersjön.

Artikel
Magnus Lindström och Philipp Lehman

Vitmärlan och dess syn

Ganska mycket är bekant när det gäller ekologin hos Östersjöns vanligaste bottendjur, men få känner kanske till hur mycket synförmågan bidrar till deras beteende.

Artikel
Tomas Hansson och Lennart Balk

Vitaminbrist i havet

På 1970-talet dog stora mängder laxyngel. Kring millennieskiftet hittades allt fler döende sjöfåglar i våra skärgårdar. Nu vet vi att vitaminbrist är orsaken, och att betydligt fler arter är drabbade.

Artikel
Ida-Maja Hassellöv

Bomber och granater

Efter andra världskriget dumpades flera hundratusen ton kemiska och konventionella stridsmedel i havet. Nu rostar behållarna och gifterna läcker ut i havsmiljön.

Art i fokus
Kim Jaatinen

Ejdern - skärgårdens ikon

Ejdern är en av våra mest välkända sjöfåglar. Ankomsten av skärgårdens flaggskeppsfågel, med hoande gudingar och skrockande ådor, är ett mycket välkommet vårtecken längs våra kuster.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Braxen (Abramis brama)

Braxen är en stor fisk som äter bottendjur som maskar, insektslarver, kräftdjur och blötdjur. Större individer kan även fånga små fiskar. När den söker föda har den ett karaktäristiskt smackande ljud. Den öppna munnen kan liknas vid ett dammsugarmunstycke, med vilken sediment sugs upp för bearbetning och utsortering av ätbara organismer. En liten braxen kan vara svår att skilja från sin släkting björkna. Men braxen saknar björknans rödaktiga fenor, och är oftast mindre silvrig än björknan. Hos vuxna individer är björknans ögon större än braxens, och braxen blir alltmer bronsaktig. Det förekommer dock korsningar arterna emellan. Under vintern samlas braxen i stora stim, så kallade braxenstånd, och sover i ett dvalaliknande tillstånd på djupare vatten.

ARTFAKTA

Namn: Braxen

Latinskt namn: Abramis brama

Storlek: Maxlängd ca 80 cm, oftast betydligt mindre

Grupp: Fiskar

Undergrupp: Karpfiskar