Havsutsikt nr 2, 2016

I detta nummer

Intervju
Kristina Viklund

Intervju: Jakob Granit

Med stor erfarenhet av global vattenresursförvaltning och med ett brinnande intresse för människans roll i miljön kliver Jakob Granit in på Havs- och vattenmyndigheten.

Artikel
Ellen Schagerström och Joakim Hansen

Under ytan i Östersjön

Tänk dig att du sitter på en solvarm klippa i skärgården och tittar ner i det klara vattnet. Vad ser du? Och varför ser det ut som det gör?

Artikel
Helena L. Filipsson och Wenxin Ning

Bottnarna avslöjar

Sedimentkärnor kan liknas vid ett miljöarkiv som ger oss information om hur miljön varierat, både på kort och lång sikt. Innehållet avslöjar en spännande historia.

Artikel
Sara Sjöling och Petter Thureborn

Livet i havets djup

Har du funderat över hur det ser ut i Östersjöns djupaste del? Är det bara en syrefri värld full av svavelväte och dött sediment?

Artikel
Kjell Larsson

Sjöfartens miljöpåverkan

Sjöfarten i Östersjön och Västerhavet är mycket intensiv, och fartygens utsläpp till luft och vatten har negativa effekter på havsmiljön. Men det finns sätt att minska effekterna.

Artikel
Barbro Ulén

Råd till polska jordbruk

Polen är det land som har det största läckaget av näringsämnen från jordbruket. Att minska detta läckage är nödvändigt för att hejda övergödningen av Östersjön.

Art i fokus
Anders Wirdheim

Labben - kustens fullfjädrade pirat

Kustlabben är en mörk fågel, som kan påminna både om en falk och en tärna genom sitt smidiga och snabba intryck. Ute till havs lever den som en pirat.

Artikel
Mats Lindegarth och Annika Söderpalm

Lättare att säga hur havet mår

Hur mår havet egentligen? Svaret på frågan är långt ifrån enkelt, men arbete pågår för att hitta ett enhetligt sätt att beskriva det.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Abborre (Perca fluviatilis)

Abborren är en av Sveriges mest utbredda fiskarter. Den är egentligen en sötvattenart, men är också vanlig längs Östersjökusten och i å- och älvmynningar på västkusten. Abborrar kan bli över 20 år gamla, men växer långsamt och riktigt stora individer är oftast honor. Abborren leker på försommaren och honan lägger rommen som en gulvit, geléaktig strumpa över växter. De nykläckta ynglen växer upp i grunda vikar och livnär sig på plankton. När de blir större äter de insektslarver, mindre kräftdjur och småfisk. Vuxna abborrar lever helt av fisk och kräftdjur.

ARTFAKTA

Namn: Abborre

Latinskt namn: Perca fluviatilis

Storlek: Upp till ca 60 cm

Grupp: Fiskar

Undergrupp: Abborrfiskar