Havsutsikt nr 1, 2016

I detta nummer

Intervju
Markus Nordin

Upptäcksresande i havets tjänst

Jean-Michel Cousteau var sju år när pappa Jaques puttade honom över bord första gången. 70 år och 80 dokumentärfilmer senare dyker Jean-Michel fortfarande så ofta han får chansen.

Art i fokus
Helen Sköld

Virvelkraken - på djupet med en rar bläckfisk

Den stora och vackert marmorerade virvelkraken är en av Sveriges tre arter av åttaarmade bläckfiskar. Den lever lite djupare, och träffas endast sällsynt på av dykare.

Artikel
Britta Eklund och Erik Ytreberg

Enkelt att mäta gifter på båtskrov

Vad finns i färgen på ditt båtskrov? Är det giftigt? Finns det risk för din egen hälsa eller för miljön? Vi måste minska risken för spridning av tennorganiska föreningar till havsmiljön.

Artikel
Elin Almroth-Rosell och Moa Edman

Skärgården - det naturliga filtret mot övergödning

Näringsämnen som transporteras till havet kan leda till övergödning. Forskning visar att de kustnära havsområdena spelar en viktig roll som filter för näringen från land.

Artikel
Sofia Wikström

Livsmiljöer i havet måste skyddas

För att bevara havslevande arter måste vi skydda deras livsmiljöer. Men miljöer som är livsviktiga för många havslevande arter är också attraktiva för oss människor.

Artikel
Angela Wulff och Anders Torstensson

Tåligt mikroskopiskt liv i Antarktis

Vi åkte ner till den antarktiska Kung Georgs ö för att studera hur klimatförändringarna påverkar det mikroskopiska ekosystemet på grunda havsbottnar.

Artikel
Owen Rowe och Sonia Brugel

Födobrist verkar stoppa rovvattenloppa

Sedan rovvattenloppan dök upp på 1990-talet har den spridit sig till stora delar av Östersjön. På senare tid har dock spridningen norrut mattats av eller till och med upphört.

Artikel
Jonas Hentati Sundberg

Framtidens fiske i historiens händer

Går fisket i Östersjön mot ökad hållbarhet? De senaste 100 åren har det pågått en ständig växelverkan mellan ekologiska och sociala faktorer.

Artikel
Susanna Lidström

Berättelser om havet - och om människor

För inte så länge sedan betraktades världshaven som en främmande värld. Hur hänger våra idéer och föreställningar - våra berättelser - om havet ihop med kunskapsutvecklingen?

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Tångbark (Einhornia crustulenta)

Tångbarken är ett mossdjur som sitter som ett tunt överdrag på alger och växter eller på stenar. De, för det är en hel koloni med små djur, ser ut som ett vitt nät. I mikroskop kan man se de enskilda djuren som lever av att filtrera plankton ur vattnet.

ARTFAKTA

Namn: Tångbark

Latinskt namn: Einhornia crustulenta

Storlek:

Grupp: Udda grupper

Undergrupp: Mossdjur