Havsutsikt nr 2, 2015

I detta nummer

Krönika
Henrik C Andersson

Mellan fan och fiskdisken

De kommersiella fiskbestånden i alla världshav är nyttjade till 90 procent. Haven är ett kulturlandskap som måste förvaltas, och vi människor måste bestämma hur.

Artikel
Staffan Waldo

Fiskekvoter till salu

Sedan 2009 har det svenska storskaliga fisket efter sill och makrill förvaltats med individuella, överförbara fiskerätter, ITQ. Fiskeflottan idag är både mindre och lönsammare.

Artikel
Charlotte Berkström

Länkar i tropiska havslandskap

Fiskar som vandrar mellan mangrove, sjögräsängar och korallrev fyller en mycket viktig uppgift som mobila länkar mellan miljöerna.

Artikel
Marlene Ågerstrand

Östersjön - en frisk framtid

Förbättrad lagstiftning och nya reningsmetoder som klarar att ta hand om läkemedelsrester kan vara räddningen för våra ekosystem.

Artikel
Berit Gewert

Forskare på jakt efter mikroplast i Östersjön

Oron ökar, men fortfarande saknas kunskap om den egentliga mängden plastpartiklar i havet och hur de påverkar ekosystemet.

Artikel
Ian Snowball och Anna Apler

Till botten med gamla synder

Trots förbud mot miljögifter som PCB och DDT tycks halterna i havsörnarnas ägg öka lokalt igen. Förklaringen kan finnas i de giftspäckade fiberbankarna från pappersindustrin.

Artikel
Agnes Karlson

Cyanobakterier i Östersjön

Varje sommar blommar cyanobakterierna, och ger upphov till larmrapporter. Men de är inte bara ett problem, utan utgör också en viktig del av Östersjöns näringsväv.

Art i fokus
Helle Andersen och Helen Sköld

Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula) är Sveriges vanligaste hajart. Den reproducerar sig upp till fyra gånger per år och i våra vatten blir den oftast runt en meter lång.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Knubbsäl (Phoca vitulina)

Knubbsälen är som art Sveriges näst största säl, men de väger bara upp till hälften av vad en gråsäl kan väga. Det finns en egen population av knubbsälar i Östersjön som blir betydligt mindre än de på västkusten. I Östersjön väger de sällan mer än 100 kg medan knubbsälar på västkusten kan väga upp till 150 kg. Östersjöknubbsälen är Sveriges minsta säl. Knubbsälen är en skicklig simmare. Den kan vara 30 minuter under ytan utan att andas och dyka ner till hela 200 meters djup. Den uppträder ofta i mindre grupper men jagar en och en. Fisk är den huvudsakliga födan. Knubbsälen föder en unge per år och ungen dias i ungefär fem veckor. Knubbsälshonor kan bli hela 35 år gamla, medan hannarna sällan blir äldre än 25 år. Populationen i Östersjön (Kalmarsund) är genetiskt skild från knubbsälarna på västkusten. Östersjöpopulationen är klassad som sårbar medan den på västkusten klassas som livskraftig.

ARTFAKTA

Namn: Knubbsäl

Latinskt namn: Phoca vitulina

Storlek: 50-150 kg

Grupp: Däggdjur

Undergrupp: