Havsutsikt nr 1, 2015

I detta nummer

Havsutsikt 1 2015

Intervju: Åsa Romson

Intervju
Redaktionen

Framtidens havsmiljö

Hur tänker regeringen hantera problem med miljögifter, syrebrist, övergödning och överfiske för att nå uppsatta miljökvalitetsmål? Vi frågade klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Artikel
Katja Broeg och Henrik Hamren

Onödig mikroplast i havet

Östersjön förorenas gradvis allt mer av mikroplast. En betydande utsläppskälla återfinns i våra badrumsskåp. Många av de produkter vi förvarar där håller oss rena, men smutsar ner havet. Ett nytt forskningsprojekt har kartlagt hur mycket mikroplast från kosmetik och kroppsvårdsprodukter som hamnar i Östersjön och hur de små partiklarna påverkar havets växter och djur.

Artikel
Mikael Karlsson och Michael Gilek

Vägar till en friskare Östersjö

Gapet är stort mellan miljömål och miljötillstånd i Östersjön. De omfattande insatser som görs av offentliga institutioner, näringsliv och allmänhet räcker inte.

Artikel
Albin Gräns, Henrik Sundh och Erik Sandblom

Hur mår den odlade fisken

Vi äter mer fisk än någonsin, och ungefär hälften av fisken som vi äter idag kommer från odling. Men hur mår fiskarna i odlingen?

Artikel
Susanne Eriksson

Tuff vardag för havskräftan

Att som havskräftan leva nedgrävd i havets botten medför många utmaningar. Mänsklig påverkan gör utmaningarna ännu större.

Artikel
Marko Filipovic

Dåtidens mirakel - nutidens hot

Genom historien har kemikalier underlättat vår vardag och hjälpt oss bli av med problem. Flera av substanserna har visat sig vara utbredda i havsmiljön. Men hur hamnar de där?

Artikel
Per Sundberg

DNA-metod kan förenkla havets detektivarbete

Främmande arter som sprider sig kan vara svåra att identifiera, men pågående utveckling av DNA-baserade metoder kan underlätta arbetet.

Artikel
Carin Magnhagen och Tomas Brodin

Smörbultsfiskar - anpassningsbara doldisar

Smörbultarna har tidigare varit havets doldisar, men uppmärksammas alltmer i takt med att den svartmunnade smörbulten gör sitt intåg i svenska vatten.

Art i fokus
Magnus Thorlacius

Svartmunnad smörbult - en inkräktare i Östersjöns fauna

Svartmunnad smörbult kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet. Den har kommit in i Östersjön via ballastvatten, och är nu den vanligaste fisken i södra Östersjön.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Rödris (Rhodomela confervoides)

Rödris är en flerårig art som varierar i utseende under året. Rödris är allsidigt förgrenad och skotten växer ut från en skiva i basen. Ett sätt att känna igen arten är att sidogrenarna är så styva att de inte faller ihop när bålen tas upp ur vattnet. På våren har algen ett mer luddigt utseende genom de många nya grenarna i toppdelarna av äldre grenar. Senare på året ser plantorna mer avskalade och nötta ut. Rödris skiljer sig från släkearterna och slickar (Polysiphonia) genom att de inte ser randiga ut eftersom de är helt klädda med barkceller utom i den yttersta spetsen av grenen.

ARTFAKTA

Namn: Rödris

Latinskt namn: Rhodomela confervoides

Storlek: 5-15 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Rödalger