Havsutsikt nr 2, 2014

I detta nummer

Havsutsikt 2 2014

Krönika: Anders Turesson

Artikel
Peter Thor och Sam Dupont

Hur påverkas djuren i havet av försurning?

En tredjedel av den koldioxid som släpps ut absorberas av världens hav. I havet reagerar den med vatten och bildar kolsyra. Detta gör att pH i oceanerna sjunker, och vi får en försurning.

Artikel
Helena L. Filipsson

Foraminiferer - klimatets historieberättare

I havsbottens sediment finns en mängd olika mikrofossil som kan berätta om forna tiders klimat och havsmiljöer. Sandkornsstora foraminiferer har mycket att berätta.

artikel
Agneta Andersson

Ett ekosystem i ständig förändring

Östersjön påverkas av ett förändrat klimat, vars effekter på ekosystemet kan vara svåra att förutse. Näringsväven är komplex, och det är många variabler som interagerar.

Artikel
Redaktionen

Än finns det tid

Det finns fortfarande möjligheter att begränsa den pågående uppvärmningen till två grader. Tekniken finns, kostnaderna är förhållandevis låga, och än har tiden inte runnit ut.

Krönika
Anders Turesson

Krönika

Varje morgon letar jag mig fram till ett par hemsidor för att få en ögonblicksbild över isläget i Arktis. Det har dessvärre blivit spännande, ja nästan som en thriller.

Artikel
Erik Sandblom, Andreas Ekström och Fredrik Jutfelt

Abborren i en varmare framtid

Hur växelvarma djur som fisk kommer att svara på ett varmare klimat är till stora delar okänt idag. Forskare undersöker vad som händer med abborrens fysiologi.

Art i fokus
Jonas Nilsson

Tånglake

Tånglake är allmänt förekommande längs med hela den svenska kusten. Tånglaken trivs i kallt vatten, och är en av de arter som missgynnas av klimatförändringar.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus)

Smalskägg är en rikt förgrenad, gulbrun eller mörkbrun alg, med grenar som är klädda med tunna färglösa hår. Arten hittas lättast på sommaren och som ung är den blek i färgen. På hösten blir bålen ofta mörkare och grövre. Smalskägg kan lätt förväxlas med krulltrassel, Stictyosiphon tortilis, och med mjukt kärringhår, Desmarestia viridis. Den senare har motsatt förgrening som skiljer den från smalskägg. För att skilja den från krulltrassel behöver du studera den under mikroskop. Där kan man se att den saknar hår i spetsen på grenarna vilket krulltrassel har. Smalskägg är ettårig och förekommer från senvår till höst. Arten gynnas av övergödning.

ARTFAKTA

Namn: Smalskägg

Latinskt namn: Dictyosiphon foeniculaceus

Storlek: 5-50 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Brunalger