Havsutsikt nr 1, 2014

I detta nummer

Havsutsikt 1 2014

Krönika: Björn Carlsson

Krönika
Björn Carlsson

Latrinet ska bort

Dåliga avlopp är ett försummat problem. Det finns cirka en miljon fastigheter i Sverige som inte är anslutna till kommunala reningsverk.

Artikel
Charlotta Kvarnemo, Gry Sagebakken och Ines Braga Goncalves

Gravida hanar och konkurrerande honor

Hos fisken tångsnälla blir pappan gravid. Hanen förser ungarna med syre och näring under utvecklingen, men han kan också själv ta upp näring som kommer från äggen.

Artikel
Andrew Quin, Fernando Jaramillo och Georgia Destouni

Våtmarker - rätt sätt att minska övergödningen?

Ny forskning visar att våtmarkers förmåga att minska näringsbelastningen på havet beror på var de ligger i landskapet.

Artikel
Annika K. Nilsson

Regelverk för minskad övergödning

Miljörättsjurister har kunnat visa att ländernas regelverk liknar varandra och att den ekosystembaserade förvaltningen inte fått fotfäste.

Artikel
Johanna Bergkvist och Helle Ploug

Kiselalger ger oss vart femte andetag

Kiselalger är världens kanske viktigaste primärproducenter och fixerar mer kol än alla regnskogarna tillsammans. Trots det är de mycket små.

Artikel
Karolina Ininbergs och John Larsson

Östersjöns mikroorganismer väl rustade

Generna hos Östersjöns mikroorganismer visar hur de anpassat sig till varierande salthalt. Dagens bakterier i Östersjön verkar vara väl rustade för framtiden.

Artikel
Volker Bruchert, Stefano Bonaglia och Caroline Raymond

Sediment med nyckelroll i näringsväven

I sedimenten sker processer som är viktiga för näringsbalansen i havsvattnet. Omvandlingen av fosfor är relativt väl känd, medan kvävets kretslopp är betydligt mindre känt.

Artikel
Lillemor Asplund, Anna-Karin Dahlberg och Dennis Lindqvist

Bromerade ämnen giftiga för havsdjuren

Naturprodukter, som bromfenoler, är utbredda i Östersjön. Ny forskning tyder på att de är giftiga för djuren i havet genom att bland annat störa deras energiproduktion.

Art i fokus
Kristina Viklund

Slingrande sjöhästsläktingar

Det finns många olika sorters kantnålsfiskar. I svenska vatten finns sex arter som kan vara svåra att skilja från varandra. Hit hör både kantnålar och havsnålar.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Trådslick (Pylaiella littoralis)

Trådslick bildar stora, bruna, luddiga tofsar och består av trådar med en cellrad som förgrenar sig. Unga individer är gulbruna medan äldre blir styvare och mörkare bruna. Trådslick kan på platser med mycket vågor bli hopsnodda så att de liknar ett luddigt tunt rep. Trådslick har flera generationer under ett år. Den är vanligast under våren och försommaren då den är en kallvattensart. Trådslick kan lätt förväxlas med molnslick och de kan bara skiljas genom mikroskopiska studier. Skillnader är att trådslick har ofta motsatt förgrening, många små skivformiga kloroplaster i sina celler och de enrummiga sporangierna sitter i en rad inne i grenarna och liknar smultron på ett strå. Molnslick har aldrig motsatt förgrening och bandformade kloroplaster i cellerna.

ARTFAKTA

Namn: Trådslick

Latinskt namn: Pylaiella littoralis

Storlek: 4-30 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Brunalger