Havsutsikt nr 2, 2013

I detta nummer

Havsutsikt 2 2013

KRÖNIKA: ISABELLA LÖVIN

Krönika
Isabella Lövin

En lång väg kvar

Den 30 maj 2013 tog vi så i hand. Ministerrådet och EU-parlamentet enades om en ny fiskeripolitik som ska börja gälla i EU:s 28 medlemsländer från och med 2014.

Artikel
Pär Byström

Vem äter vem?

Vem äter vem, och vad är egentligen fiskens roll i födoväven? Ekosystemet ä rkomplext, och rovfiskar kommer att spela helt olika roller i olika faser av deras liv.

Artikel
Ulf Bergström, Göran Sundblad och Joakim Hansen

Kustfiskens uppväxtområden

Grunda vikar är mycket viktiga som lek- och uppväxtområden för rovfiskar i Östersjöns kustområden. Men allt fler av dessa känsliga livsmiljöer påverkas av strandexploatering.

Artikel
Jonas Nilsson, Per Larsson och Olof Engstedt

Gäddors lek engagerar många

Hälften av Östersjöns gäddor leker i sötvatten. Ett stort bekymmer är att många lämpliga lekområden försvunnit genom utdikning, bebyggelse och vandringshinder av olika slag.

Artikel
Ann-Britt Florin och Mikael Svensson

Hotade fiskarter i svenska hav

Flera av Sveriges fiskarter är idag hotade. Många av dem är tidigare vanliga matfiskar. Hoten är flera, men fisket bedöms vara ett av de största för många fiskarter.

Artikel
Susanne Liljenström och Carl Andre

Unik stenålderstorsk

Torsken koloniserade Östersjön redan för 8000 år sedan. Hade den invandrande torsken redan de egenskaper som krävdes för att överleva i en föränderlig Östersjö?

Artikel
Joakim Hjelm

Trofiska kaskader i Östersjön

Östersjöns ekosystem har förändrats. Det verkar ha skett en trofisk kaskad från torsk ner till växtplankton. Denna katten-på-råttan-effekt kan också få andra konsekvenser.

Artikel
Andreas Bryhn, Mikaela Bergenius och Anna Gårdmark

Hur mycket strömming finns det?

Det är en fråga som behöver svar för att bestämma hur mycket fisk som får fångas. Men att beräkna mängden fisk är ingen enkel uppgift.

Art i fokus
Bertil Borg

Art i fokus: Storspigg

Storspiggen är en av de vanligaste fiskarna i Östersjön. Arten är en av mycket få fiskar som kan leka både i sötvatten och i havsvatten.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Tusensnäcka (Hydrobiidae sp)

Tusensnäckorna hör till familjen Hydrobiidae. De är mycket små men om du tittar på dem i förstoring ser du hur vackra de är. Tusensnäckorna äter främst mikroskopiska alger och bakterier, men även små partiklar av döda växter och djur. Favoritmaten är små kiselalger. Det finns sex arter i Sverige och det kan vara svårt att se skillnad på dem.

ARTFAKTA

Namn: Tusensnäcka

Latinskt namn: Hydrobiidae sp

Storlek: 3 mm

Grupp: Blötdjur

Undergrupp: Snäckor