Havsutsikt nr 1, 2013

I detta nummer

Havsutsikt 1 2013

LEDARE AV REDAKTIONEN

Ledare
Redaktionen

Ledare Havsutsikt 1 2013

Är du informerad om hur våra hav mår? Har du koll på hur haven fungerar, hur de nyttjas och vilka djur och växter som finns där?

Artikel
Thomas Lyrholm

Valar i svenska vatten

Visst finns det valar i svenska vatten. Vi har bra koll på vilka valarna är, och har man kameran framme när man ser en val finns det till och med möjlighet att identifiera speciella individer.

Artikel
Hampus Eriksson

Kinas aptit för sjögurkor

Knappast någon marknad i världen är förknippad med så mycket myt, nyfikenhet och opinion som den kinesiska lyxmarknaden med torkade marina produkter.

Artikel
Ingrid Tjensvoll och Clare Bradshaw

Det effektiva fiskets baksida

Bottentrålning är en fiskemetod som är mycket omdiskuterad, på grund av den stora påverkan den har på miljön.

Artikel
Håkan Westerberg

Den hotade ålen

Berättelsen om ålens lekplats är en av de stora biologiska detektivhistorierna. Hur den hittar vägen över Atlanten? Hur hittar ålarna varandra?

Artikel
Helen Nilsson Sköld

Sexuell eller klonal förökning?

Att föröka sig sexuellt är krångligt och bryter lyckosamma genkombinationer. Trots det är det den absolut vanligaste formen av reproduktion i både djur- och växtriket.

Artikel
Martin Eriksson och Hans Blanck

Gifter orsakar svårupptäckta problem

Båtskrov och annan utrustning i havet, som oljeplattformar och vågkraftverk, utsätts för påväxt av olika marina organismer. För att motverka detta används giftiga färger.

Artikel
Emma Hammarlund

De första djurens hav och grav

Borrkärnor genom en halv miljard år gammal havsbotten vittnar om den explosionsartade utvecklingen av djurarter på jorden. De visar också hur djuren bevarades.

Art i fokus
Hampus Eriksson

Art i fokus: Sjögurkan

Curryfisken finns i stora delar av världens tropiska vatten. Den kan bli 60 centimeter lång och kan svälja enorma mängder sand.

Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Bladbagge (Chrysomelidae)

Bladbaggar lever bland vattenväxter och är oftast bundna till en eller några speciella växter som de äter av. Larverna lever på växternas rötter eller stam, där de suger luft från växten genom två taggar på bakkroppen. Puppan har ett tjockt brunt hölje. I Östersjön hittar man ofta bladbaggar på arter av nate, så kallade bladbockar eller natebockar. Vuxna bladbaggar övervintrar i ett tjock hölje, likt puppans. Baggarna blir aktiva under vår och försommar då äggen läggs på värdväxterna. Puppor bildas på sensommaren och vuxna bladbaggar utvecklas i början på hösten. Stora mängder av bladbaggar har i några sjöar orsakat omfattande skada på sjöns vattenväxter genom att baggarna biter av värdväxtens stjälk. Av denna anledning har de föreslagits som en biologisk kontrollmetod för att minska mängden vattenväxter i igenväxta sjöar.

ARTFAKTA

Namn: Bladbagge

Latinskt namn: Chrysomelidae

Storlek: Upp till 10 mm

Grupp: Insekter

Undergrupp: