Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Klubbpolyp (Cordylophora caspia)

Klubbpolypen <i>Cordylophora caspia</i> bildar stora yviga kolonier som består av en mängd polyper på trådformiga grenar. Varje polyp blir ca 1 mm stor. Klubbpolypen hör till gruppen athecata hydrozoer som saknar ett skyddande hölje runt individerna. Den växer grunt på skuggade ytor under vattnet, på stenar, alger, växter, bryggor eller båtskrov. Som namnet antyder härstammar <i>Cordylophora caspia</i> från Kaspiska havet och den kom antagligen till Östersjön med fartygstrafik i början på 1800-talet. Liksom andra hydrozoer äter den små djur och partiklar som de små polypindividerna filtrerar ur vattnet.

ARTFAKTA

Namn: Klubbpolyp

Latinskt namn: Cordylophora caspia

Storlek: Längd max 4 cm

Grupp: Nässeldjur

Undergrupp: Hydrozoer