Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Rosendun (Aglaothamnion roseum)

Rosendun är en ettårig marin art som förekommer på västkusten. Den bildar en liten röd tofs bestående av encellradiga, alternerande förgrenade trådar. I Östersjön har bara tetrasportofytstadiet hittats och inget gametofytstadium. Cellerna innehåller många små avlånga och kantiga kloroplaster.

ARTFAKTA

Namn: Rosendun

Latinskt namn: Aglaothamnion roseum

Storlek: Längd max 4 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Rödalger