Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Tvestjärntrådar (Zygnema)

Tvestjärntrådar består av en cellrad och är inte förgrenade. De kan förväxlas med många andra släkten av trådformiga grönalger. Det är svårt att skilja mellan olika arter av tvestjärntrådar och det kräver speciallitteratur. Däremot är det lätt att i mikroskop se att det är en tvestjärntråd genom dess speciellt formade kloroplaster som ser ut som två stjärnor vilket gett dess svenska namn.

ARTFAKTA

Namn: Tvestjärntrådar

Latinskt namn: Zygnema

Storlek: Längd max 4 cm

Grupp: Alger

Undergrupp: Grönalger