Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Flickslända (Zygoptera)

Flicksländornas larver lever i vatten från en månad till flera år. Larverna liknar de vuxna sländorna och har långa, smala kroppar. De har dock endast små anlag till vingar. Längst bak på kroppen sitter dessutom stora bladformade gälar som gör att sländlarverna kan andas i vattnet. Gälarna kan även användas när sländlarverna simmar. Flicksländorna är rovdjur. På undersidan av huvudet har de en stor fångsmask som de använder för att fånga sitt byte. Fångstmasken slungas ut på bråkdelen av en sekund och bytet förs därefter till munnen. Flicksländorna äter andra små vattenlevande djur som exempelvis mygglarver och djurplankton. De anpassar sitt beteende efter mängden bytesdjur. När det är få bytesdjur letar de aktivt efter byte, men när det finns många bytesdjur sitter de still och väntar på bytet. I Östersjön finns flera arter av flicksländor tillhörande minst två familjer. Man har bland annat funnit arterna mån-, lyr-, rödögon-, kust- och griptångsflickslända. Vi vet relativt lite om flicksländor i Östersjön.

ARTFAKTA

Namn: Flickslända

Latinskt namn: Zygoptera

Storlek: Längd max 4 cm

Grupp: Insekter

Undergrupp: