Vad är Havsutsikt?

Havsutsikt är en tryckt och digital tidskrift för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskare och anpassade för en bred publik av redaktionen. Att prenumerera är gratis. Läs mer

DAGENS ART

Bladbagge (Chrysomelidae)

Bladbaggar lever bland vattenväxter och är oftast bundna till en eller några speciella växter som de äter av. Larverna lever på växternas rötter eller stam, där de suger luft från växten genom två taggar på bakkroppen. Puppan har ett tjockt brunt hölje. I Östersjön hittar man ofta bladbaggar på arter av nate, så kallade bladbockar eller natebockar. Vuxna bladbaggar övervintrar i ett tjock hölje, likt puppans. Baggarna blir aktiva under vår och försommar då äggen läggs på värdväxterna. Puppor bildas på sensommaren och vuxna bladbaggar utvecklas i början på hösten. Stora mängder av bladbaggar har i några sjöar orsakat omfattande skada på sjöns vattenväxter genom att baggarna biter av värdväxtens stjälk. Av denna anledning har de föreslagits som en biologisk kontrollmetod för att minska mängden vattenväxter i igenväxta sjöar.

ARTFAKTA

Namn: Bladbagge

Latinskt namn: Chrysomelidae

Storlek: Längd max 4 cm

Grupp: Insekter

Undergrupp: