Torskens superkraft - anpassningsbarhet

TORSKEN ÄR EN EXTREMT framgångsrik art, som lyckats kolonisera stora delar av norra Atlanten. Man kan hitta torsk i Arktis, utanför Island och Grönland, och så längt söderut som Spanien. Torsken finns också ända från nordamerikanska östkusten till östra Östersjön.

VAD ÄR NYCKELN till den här framgången? Svaret ligger troligen i torskens anpassningsbarhet. För att torsken ska kunna leva i både Arktis och Spanien behöver den till exempel tåla både låga och höga temperaturer, och kunna leva i ekosystem med helt olika artsammansättningar.

TORSKEN HAR VISAT SIG vara uppdelad i olika populationer som är genetiskt anpassade till specifika miljöförhållanden och livsstrategier. Ett känt exempel är vandringstorsken ”skrei”, som lever i Barents hav men som vandrar hundratals mil för att leka vid kusten i Lofoten. Där träffar den på den norska kusttorsken, som lever där under hela sitt liv. På den svenska västkusten finns också två olika typer av torsk ¿ en som lever hela sitt liv vid kusten och en som lever längre ut till havs.

TORSKEN I ÖSTERSJÖN skiljer sig också från torsken i Västerhavet. Östersjön kom i kontakt med Västerhavet för bara cirka 10 000 år sedan, efter den senaste istiden. Sedan dess har torsken koloniserat Östersjön och anpassat sig till de speciella miljöförhållandena där. Det har gjort den så unik att vissa forskare menar att den till och med har blivit en egen art. Östersjön harmycket lägre salthalt än Västerhavet och ofta syrebrist nära bottnen. Om en Västerhavstorsk lägger ägg i Östersjön sjunker äggen till botten och dör av syrebrist, medan Östersjötorsken har anpassat sig så att dess ägg håller sig flytande även vid låg salthalt. De stora skillnaderna i miljöförhållanden begränsar alltså det genetiska utbytet mellan de två torsktyperna.

HUR KAN TORSKEN ANPASSA SIG till så helt skilda miljöer? Ny forskning visar att torsken har ett antal så kallade ”supergener”, där olika gener ärvs tillsammans som ett helt paket. En supergen innehåller alltså flera gener som är anpassade till speciella miljöförhållanden. Lite som att torskarna får en hel verktygslåda full med verktyg för specifika situationer, istället för bara några få enskilda verktyg. Detta tros vara en av anledningarna till att torsken blivit så framgångsrik och kunnat kolonisera så många olika havsområden.

VISSTE DU ATT...

... torskhanen har särskilda muskler i magen, som den kan ”trumma” med för att imponera på honan? Ju dovare ljudet är, desto mer uppspelt blir honan. Ju större trummuskler hanen har, desto större framgång har den därför vid leken.

... torsk har varit en viktig handelsvara för människan ända sedan vikingatiden? DNA-analyser av benbitar hittade i Tyskland har visat att vikingar antagligen använde lufttorkad skrei från Nordnorge som handels- eller bytesvara.

TEXT OCH KONTAKT:
Simon Henriksson, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
simon.henriksson(snabel-a)gu.se