Smaltång - en riktig Östersjöart

Befinner du dig längs Höga kusten i sommar ska du passa på att glida ner i vattnet, gärna med cyklop och snorkel, för att få se en art som bara finns i Östersjön - smaltång, Fucus radicans.

Brunalgen smaltång växer på mellan två och fem meters djup längs kusten från Umeå till Öregrund. Längs den finska kusten finns den från strax norr om Vasa ner till Kaskö. En variant av smaltång återfinns även kring den estniska ön Ösel. Ursprunget till arten är blåstång, Fucus vesiculosus, som kom in i Östersjön från Atlanten för nästan 8000 år sedan, när salthalten var högre. I takt med att vattnet blev mer bräckt skedde genetiska anpassningar till den lägre salthalten. Vi vet ännu inte hur, men allt tyder på att smaltång har bildats inne i Östersjön någon gång under de senaste 2000 åren, kanske ännu snabbare än så. Men den var länge okänd för vetenskapen.

Det är vanligt att marina organismer blir mindre i storlek om de sprider sig in i Östersjön. Det är en effekt av den lägre salthalten - mer energi måste läggas på att pumpa ut vatten som vill tränga in i organismen för att späda ut dess salthalt. På grund av detta klassades smaltången länge som en blåslös dvärgform av blåstång. Man kan skilja de två arterna åt genom att smaltången aldrig har flytblåsor och ett mycket buskigare växtsätt. Själva bålen är som namnet anger smalare och upplevs som nättare än blåstång. Med stöd av genetiska studier kunde man år 2005 beskriva smaltång som en egen art. Sedan dess har man forskat vidare kring smaltångens ekologi, reproduktion och genetik.

En av de mest oväntade upptäckterna under de genetiska testerna gäller förökningen. Smaltång är klonal, vilket innebär att den förökar sig både genom delning och genom vanlig sexuell förökning. Därav har den fått artnamnet ”radicans” som betyder rotbildande. Namnet syftar på artens förmåga att ”bilda rötter” vilket egentligen betyder att små fragment som lossat kan fästa mot underlaget igen och på så sätt bilda nya plantor. De individer som kommit till genom sådan delning har alla samma genetiska uppsättning som ”moderplantan”. Längs Sveriges kust tillhör upp emot åttio procent av alla individer av smaltång samma klon. Det är annars ovanligt med asexuell förökning hos stora brunalger. Men den har även kvar förmågan att föröka sig sexuellt, vilket sker under juli-augusti, när fullmånen hänger som en stor gul ost på sensommarhimlen.

TEXT OCH KONTAKT
Ellen Schagerström, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet
ellen.schagerstrom(snabel-a)su.se

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..