Bild:

Småfläckig rödhaj - tålig haj i svenska vatten

Småfläckig rödhaj (Scyliorhinus canicula) är Sveriges vanligaste hajart. Den är allmän i Nordsjön och i Medelhavet, men finns även längs med hela nordvästra Afrika. Det är en bottenlevande haj som lever på djup mellan 25 och 300 meter. Den äter allt från maskar, kräftdjur och blötdjur till fiskar. I våra vatten blir den oftast runt en meter lång, och väger max två kilo.

Hajen har inre befruktning, vilket innebär att befruktningen sker inne i honans kropp - precis som hos oss däggdjur. Den reproducerar sig uppemot fyra gånger per år, och en fullvuxen hona kan lägga 100 ägg per år. Äggen läggs ofta på grunt vatten där det finns tång som hon kan snurra fast äggen i med hjälp av trådar som sitter på äggkapseln. Även fiskeredskap och linor kan få äggkapslar lindade på sig. Den bruna äggkapseln är väl kamouflerad där den ligger i en tångruska.

När äggen väl är lagda simmar honan vidare, och hajbebisarna lämnas åt sitt öde. Näringen får de från en gulesäck, och färskt syrerikt vatten får de genom att röra sig fram och tillbaka i ägget så att vatten kan forsa igenom äggkapseln. Känner den doften av ett rovdjur stannar den ofta upp en stund i sin rörelse, troligen för att inte upptäckas. Hela nio månader tar det innan den decimeterlånga och något bleka hajbebisen kläcks.

Småfläckig rödhaj är en av 16 olika svenska hajarter. Alla svenska hajarter finns på västkusten. Den är relativt vanligt förekommande vid västkusten, och har en av de mest stabila hajpopulationerna i hela världen. Men kunskapsläget är dåligt kring artens biologi och ekologi. Forskning i akvarier har dock visat att hajen möjligen kan påverkas av kommande klimatförändringar med surare hav genom ändrat beteende, så viss försiktighet i framtidsutsikterna behövs nog ändå.

Globalt sett fiskas nästan 50 procent av alla hajarter på ett ohållbart sätt, och nästan en tredjedel av världens hajarter riskerar att utrotas. Vad är det då som gör att just den småfläckiga rödhajen trots allt klarat sig så bra? För det första är den inte lika kommersiellt intressant som många andra hajar. Ett mycket tjockt skinn gör det svårt att filea den vilket gör hanteringen av hajen tidskrävande. Den är dessutom tålig. Hela 80 procent av alla uppfiskade småfläckig rödhajar beräknas överleva om de bara får komma tillbaka till havet igen, vilket de i Sverige ska få göra. I Sverige är nämligen småfläcklig rödhaj fridlyst, och det är förbjudet att landa dem.

Foto: Roger Jansson/Havets hus

TEXT OCH KONTAKT:
Helle Andersen, Havets hus i Lysekil och Helen Sköld, Havets hus och Göteborgs universitet