Bild: Joakim Hansen, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Art i fokus: Slingrande sjöhästsläktingar

Kantnålsfiskar tillhör familjen Syngnathidae, sjöhästar och kantnålsfiskar. Familjen delas in i två underfamiljer, sjöhästar (Hippocampinae) och kantnålar (Sygnathinae). Sjöhästar är tjockare än kantnålsfiskarna, och simmar i upprättstående läge. Huvudet påminner om ett hästhuvud, och är i 90 graders vinkel mot kroppen. I svenska vatten finns inga sjöhästar.


Det finns många olika arter av kantnålsfiskar. Huvudsakligen är det fråga om marina arter, men sötvattensarter finns framförallt i Sydamerika och tropiska Asien. I svenska vatten finns sex arter av kantnålsfiskar som kan vara svåra att skilja från varandra. Hit hör både kantnålar (större och mindre kantnål samt tångsnälla) och havsnålar (större och mindre havsnål, samt krumnosig havsnål).

Kantnålsfiskar har kroppspansar som består av ringar av benplåtar som omsluter kroppen. De simmar vågrätt, men vilar lodrätt, oftast fastslingrade i växter. Både havsnålar och kantnålar är smala i kroppsformen, men medan havsnålarna är snörliknande fiskar som simmar med slingrande rörelser är kantnålarna betydligt stelare. Havsnålarna saknar dessutom stjärtfena, medan kantnålarna har en.

Kantnålsfiskarna hittar man bland vegetationen i främst tångbälten och i ålgräsängar. De olika arterna lever på lite olika djup, och generellt kan man säga att arter som lever i nordliga områden uppehåller sig på djupare vatten under vintern. De äter framförallt plankton och smådjur som sugs in i den tandlösa, rörformade munnen. Käkarna finns längst ut på nosen.

Större havsnål finns vid västkusten. Det är den största av de svenska kantnålarna, och kan bli hela 60 centimeter lång. Den är mycket vanlig längs Skagerrakskusten, och förekommer mer sparsamt i Kattegatt och i de södra delarna av Östersjön. Vid västkusten kan man även hitta den krumnosade havsnålen, en mycket mindre art med uppnäsa. Den är ovanlig jämfört med den större havsnålen.

Längs västkusten kan man också hitta större respektive mindre kantnål. Större kantnål blir nästan lika stor som större havsnål, och precis som den kan större kantnål leva på ända upp till 100 meters djup. Den mindre kantnålen lever på grundare vatten, och är också betydligt mindre. Precis som sina släktingar trivs den bland tång, ålgräs och annan vegetation.

Stöter man på en kantnålsfisk i Östersjön är det troligtvis antingen en mindre havsnål eller en tångsnälla. Den mindre havsnålen har rak nos, och är inte längre än 30 centimeter. Den finns i hela Östersjön förutom i Bottenviken, men är ganska ovanlig norr om Ålands hav. Samma utbredning har tångsnällan, en art med lång, tillplattad nos som trivs i grunda områden med mycket vegetation. Båda dessa arte­r är dessutom mycket vanliga vid västkusten.

TEXT:
Kristina Viklund/redaktionen.

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..