Bild: Regeringskansliet

Sen kan vara för sent

JUST NU säger världens klimatforskare att vi har tio år kvar på oss att ställa om världen om vi ska bromsa de värsta effekterna av den globala uppvärmningen. Vi behöver lyssna på det. Och agera nu, inte sen. De säkerhetsmarginaler vissa verkar tro fortfarande finns har ingenting med säkerhet att göra längre. Vi talar om grader av osäkerhet kring huruvida planetens ekosystem kan hamna i tröskeleffekter där uppvärmningen hamnar bortom mänsklig kontroll.

JAG MINNS SÅ VÄL när Miljöpartiet 2002 krävde att torskfisket skulle stoppas i Östersjön, eftersom forskare varnade att beståndet befann sig under gränsen för försiktighetsprincipen. Då var jag journalist, och jag förbluffades över hur politiken kunde nonchalera forskarnas tydliga varningar; hur man trots en enig forskarkår ändå satte ekonomiska hänsyn före fakta och hur man riskerade att ett helt ekosystem skulle kollapsa bara för att en liten yrkeskår klagade högljutt. Jag skrev boken Tyst hav om politikens tillkortakommanden, och fick sedan erbjudandet att själv gå in i politiken för att ifrån EU-parlamentet vara med och reformera den EU-gemensamma fiskeripolitik som tillät systematiskt överfiske.

DET TOG NÅGRA ÅR, men 2013 trädde den så i kraft, en fiskeripolitik för EU som förbjuder överfiske. Kvoterna började anpassas efter forskarnas råd, men problemet var nu ett annat för Östersjöns del. Data som insamlades stämde inte längre med modellerna. Torskens "årsringar" i öronstenen är svårtydda och ålder svår att bestämma. Fiskarna är magra, bukarna såriga. Forskarna kunde inte på dessa data definiera biomassan eller ge tydliga råd. Tills i våras, då chocken kom. Torskbiomassan är nere på sitt lägsta någonsin. Torskfisket måste stoppas.

DEN HÄR GÅNGEN gjorde vi det. Regeringen bad Kommissionen stoppa fisket. Och den här gången hördes knappast några protester från fiskarena. Inga ekonomiska värden var hotade, fisket efter magra torskskrakar var ändå inget att ha längre.

JAG UNDRAR, och kommer fortsätta undra. Vad hade hänt om torskfisket verkligen hade stoppats 2002? Om vi hade agerat innan det var försent?

OCH JAG BLIR BARA alltmer stressad över allt vi måste göra för att stoppa utsläppen från olja, kol och gas nu. Inte sen. NU. Sen kan faktiskt vara för sent.

Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..