Bild:

Mellan fan och fiskdisken

Vi drömmer alla om en ekosystembaserad förvaltning och ett hållbart fiske. De kommersiella fiskbestånden i alla världshav är nyttjade till 90 procent. Haven är ett kulturlandskap som måste förvaltas och där vi människor måste bestämma hur.

Fiskeriförvaltningen är ett globalt misslyckande. Trots storslagna internationella och nationella mål finns ingen ljusning i sikte. En avgörande förklaring finns i det faktum att djävulen döljer sig i detaljerna och att fiskeriförvaltningen är packad med sådana. Politikens storslagna mål får inget gehör i fiskeritjänstemännens och yrkesfiskets sammanträdesrum. Vi pratar om detaljerna för dagen och inte om framtiden för vare sig fisken eller fiskarena. Och utanför de stängda dörrarna försvinner både fisk och fiskare.

Det är konsumenternas fisk som döljer sig i djävulens detaljer medan miljörörelsen söker Edens lustgård och Fiskebäcks trålare ser fångsten i tråldraget som en gåva från högre makter. Lösningen finns inte i överförbara kvoter. Kvotsystemet bör avvecklas och inte permanentas genom överförbarhet och kapitalisering. Lösningen på fiskets problem ligger istället i en maktförskjutning - från djävulens sammanträdesbord bland religiösa yrkesfiskare, naiva miljöaktivister och oss bokstavstrogna byråkrater - till konsumenterna som vill ha bra fisk och vettiga yrkesfiskare som vill havet väl. Och utan att det slutar med att vi står på den lille kustfiskarens brygga och ber om att få köpa en rökt sik.

Alla primärproducenter delar samma problem och brist på lönsamhet är den gemensamma faktorn. Jag tog initiativet till projektet Stockholms Fiskmarknad vilket gett mig många lärdomar. Den viktigaste, som är lösningen på både stora delar av yrkesfiskets och lantbrukets problem, är att vi måste hitta metoder för handel vid sidan av den globala, samtidigt som det inte kan vara upp till primärproducenterna själva att sälja sina produkter. Vi måste utarbeta metoder för försäljning av närproducerade råvaror som fyller glappet mellan direktförsäljning och den globala handeln. I det segmentet, som knappt existerar idag, kan konsumentens makt få det genomslag den förtjänar och bli en motkraft till dagens idiotiska ordning. Det är dags för konsumenten att bestämma.

HENRIK C ANDERSSON
är länsfiskekonsulent i Stockholm. Han arbetar med fiskevårdsfrågor och brinner för ett långsiktigt hållbart fiske. Han blev utnämnd till Årets Skarpsill 2013 för sitt nytänkande runt Stockholms Fiskmarknad, där lokala fiskare numera kan sälja sin fångst. Utan att först skicka den till Göteborg och tillbaka.

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..