Bild: Stockholms universitets Östersjöcentrum

Lektionsbanken om Östersjön

Vad är det som särskiljer Östersjön från alla andra hav, och varför är det så ”särskilt känsligt”? I ”Lektionsbanken om Östersjön” finns svar på detta, och mycket mer. Det är en helt ny undervisningsresurs för gymnasie- och högstadielärare, som gör det lätt att undervisa om hav och hållbar utveckling, med Östersjön som ett nära och konkret exempel.

Här finns material för alla som är nyfikna på, eller vill jobba pedagogiskt med havet: faktaunderlag där man kan läsa in sig om allt från Östersjöns historia till havets livsmiljöer, arternas anpassning, människans påverkan och beroende av havet, och vem som äter vem i havets komplexa näringsväv. Det finns ett rikt bildmaterial, med färdiga bildspel, animationer och kortfilmer att visa för eleverna. Och en mängd övningar, som stimulerar nyfikenheten, det egna utforskandet och gemensamma diskussioner. Till exempel ett escape room-inspirerat spel, där eleverna själva får försöka rädda en skärgårdsvik från övergödning. 

Personer som har roligt när dom gör olika experiment

En skiktning av olika vattenmassor – såsom det är i Östersjön, med saltare vatten i botten, och sötare vid ytan. Färgat med karamellfärg för att skiktningen ska bli tydligare. Foto: Isabell Stenson och Michaela Lundell.

I en övning kan eleverna utforska alla världens hav och havsbottnar med hjälp av forskarnas digitala, batymetriska karta. I en annan övning kan de utforska hur Östersjön har förändrats sedan senaste istiden, och när deras eget hem steg ur havet. Det finns också pedagogiskt stöd för att utforska den biologiska mångfalden i en blåstångruska. Eller varför inte enkelt skapa en så kallad Östersjöskiktning i klassrummet och sedan försöka få ”torskägg” att sväva i det skiktade vattnet?

Materialet är framtaget av forskare och vetenskapskommunikatörer vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, i samarbete med pedagoger på Baltic Sea Science Center på Skansen och i dialog med flera aktiva lärare. Projektet finansieras av stiftelsen BalticSea2020.

www.su.se/lektionsbanken-om-ostersjon

KONTAKT: 
Michaela Lundell, Stockholms universitets Östersjöcentrum
michaela.lundell(snabel-a)su.se