Författarinstruktioner för Havsutsikt

Forskar du om havet eller havsfrågor? Är du intresserad av att föra ut din forskning till en bredare målgrupp? Då kanske du vill skriva i Havsutsikt! Redaktionen hjälper dig att göra artikeln lättläst och tilltalande, och vi sprider den sedan både i den tryckta tidskriften och som webbartikel. Med sin breda publik och sitt goda renommé är Havsutsikt ett utmärkt forum för att nå ut med forskningsresultat. Välkommen att skriva du också!

Vi välkomnar artiklar från alla olika ämnesområden, med havet som den gemensamma nämnaren. Skicka en kort beskrivning av vad du vill skriva om till havsutsikt(snabel-a)havet.nu. Det kan exempelvis vara en bred översikt av något ämnesområde, en beskrivning av ett fältarbete eller en artikel om din forskning. Om artikeln handlar om resultat från din forskning så ska forskningsresultaten vara publicerade, och länkar till referenser bifogas.

Bred målgrupp

Vår målgrupp är den intresserade allmänheten. Det kan vara båtfolk, fritidsfiskare och andra natur- och miljöintresserade. Tidskriften läses även av yrkesverksamma inom marina frågor på universitet, myndigheter och departement. En stor del av prenumeranterna är skolor, och vi samarbetar också med Utbudet som sprider lektionsmaterial kostnadsfritt.

Stor upplaga och webbpublicering ingår

Havsutsikt trycks i 12 000 exemplar och skickas direkt till prenumeranter i hela landet. Vi skickar den också till olika skolor, museer och naturum.

Alla artiklar publiceras också i webbtidskriften Havsutsikt, www.havet.nu/havsutsikt. Där finns de lättillgängliga och sökbara för överskådlig framtid. Många prenumererar bara på webbversionen av Havsutsikt.

Två nummer per år

Vår ambition är att varje år producera två omväxlande, innehållsrika och spännande nummer som ger läsaren en god bild av var forskningen står idag.

I december skickar vi ut ett upprop till forskare vid svenska lärosäten för att uppmärksamma möjligheten att skriva i Havsutsikt. I januari planläggs de två numren av redaktionen i samråd med redaktionsrådet. Alla förslag som kommit in före 15 januari tas med i diskussionen. När utgivningsplanen är klar meddelas forskarna om de kommer att få skriva i årets nummer.

Nummer 1 har manusstopp den 1 april, och nummer 2 den 1 oktober.

Nära samarbete med egen redaktör

En av oss i redaktionen redigerar din artikel. Vi hjälper till att anpassa den till målgruppen samt till befintlig plats i det aktuella numret. Allt i nära samråd med dig som författare. Du får självklart alltid godkänna textens slutgiltiga utformning, och får tillfälle att se slutresultatet innan tidningen går till tryck.

Kontaktuppgifter

I den tryckta tidskriften kommer maximalt två personer att presenteras i slutet av artikeln med namn, institutions- och universitetstillhörighet samt e-postadress. Dessa uppgifter finns med för att läsaren ska kunna ta kontakt. Om flera personer är inblandade i textförfattandet, kom överens om vem som ska stå med i den tryckta versionen.

I webbartikeln finns möjlighet att presentera fler författare eller personer som på olika sätt bidragit till resultaten som presenteras.

Skriv så här:

Rubrik. Rubriksättning kan vara svårt om du inte är van att skriva populärvetenskapligt. Redaktionen hjälper gärna till att formulera en kort och slagkraftig rubrik.

Ingress. Ska i första hand väcka intresse för att läsa vidare. Ingressen är inte en sammanfattning av artikeln.

Brödtext med mellanrubriker. Texten bör skrivas så att den är förståelig för en högstadieelev i årskurs nio. Artikeln bör vara ungefär 6000 tecken lång inklusive blanksteg. Inled artikeln med det viktigaste och mest intressanta. Inte alla läsare kommer att läsa hela artikeln, så tänk efter vad du vill att de ska få med sig om de bara läser början av den. Undvik fackuttryck och ingående metodbeskrivningar. Lyft hellre fram spännande resultat eller konkreta exempel på vad forskningen förväntas leda till.

Bilder med bildtexter. Två till tre bilder per artikel är oftast lagom. De måste vara högupplösta och av god kvalitet. Ange fotograf och skriv en bildtext. Om du inte har egna bilder så kan du lämna förslag på lämpliga motiv, så försöker vi i redaktionen att ordna önskemålen via bildbyrå. Bilder levereras till redaktionen som separata bildfiler. De ska inte infogas i textdokumentet.

Illustrationer. Måste hålla hög kvalitet, och hjälpa till att göra budskapet i artikeln förståeligt. Figurer och tabeller bör undvikas. De är oftast för svåra och detaljerade. Sträva hellre efter att få budskapet att framgå av texten. Illustrationer levereras till redaktionen som separata filer. De ska inte infogas i textdokumentet.

Faktarutor. Kan beskriva detaljer kring begrepp, företeelser eller projekt.

Tips på vidare läsning. Bifoga gärna tips och länkar till mer läsning, både populärvetenskapliga och någon lämplig vetenskaplig publikation. De kommer att presenteras i webbversionen av din artikel, och någon kan även komma med i den tryckta versionen om layouten tillåter det. Tänk på att lästipsen är just lästips, och inte en referenslista till artikeln.

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..