Bild: UW Art/Shutterstock

Fiskarnas förunderliga kärleksliv

Former, färger, storlekar, livsmiljöer och matvanor. Finns det något ord som kännetecknar världens nästan 30 000 fiskarter är det nog mångfald. Detta återkommer även i de många olika sätt fiskar fortplantar sig på. Bara bland våra svenska arter finns det en enorm variation i just sexuella beteenden.

Hur går egentligen fisklek till? De flesta skulle nog säga att ägg och mjölke släpps ut i vattnet och sedan får äggen klara sig själva. Detta är visserligen det allra vanligaste scenariot, men det finns massor av intressanta undantag!

Kräsna sängkamrater

Många fiskarter är ganska petiga med vem de parar sig med. Ofta är det hannen som är större, har pråliga färger och aggressiv attityd. Inför parning väljer honorna kräse­t den finaste hannen. Hos storspiggen blir hannen vackert blå och röd under leken och lockar lekmogna hono­r till sitt bo med en dansuppvisning. De flesta smörbultsfiskar gör på liknand­e vis. Det är mer sällsynt att honorna är det mest utsmyckade könet, men det förekommer. Hos kantnålar är honorna ofta både störr­e, mer aggressiva och med tydligare färgteckningar.

En fisk med knallröd färg

Rödnäbban, honan av arten blågylta, kan byta kön och bli hanne. Fisken växer då i storlek och byter färg till starkt blå. Foto: Stefano Gurrieri.

Bland sjustrålig smörbult är i ställe­t båda könen färggranna. Hannen har vackr­a blå och röda fenor, medan honor­na har en starkt orangefärgad mage som hon visa­r upp för hannen. Hos denna art är både hannen och honan kräsna med vem de parar sig med. Många fiskar använde­r också ljud under leken, inte skönsång direk­t, men många knorrar och grymtar under själva parningsakten. Vi vet fortfarande ganska lite om funktionen av denna intima ”musik”. 

Pappaledig

De flesta av våra svenska fiskarter para­r sig flera gånger, antingen under samm­a säsong eller flera år i rad. Vissa satsa­r i stället allt på ett enda tillfälle. Ålen simmar ända till Sargassohavet för att para sig och återvänder aldrig hem igen. Även nejonögon satsar allt på ett enda parnings­tillfälle och dör kort därefter.

Efter parning lämnar de flesta fisk­arter äggen åt sitt öde, men förvånansvärt många ägnar sig åt någon form av föräldra­vård. Laxfiskar nöjer sig med att göra en liten grop åt sina ägg, vilket ökar chanserna att ynglen får en bra start i live­t. Andra arter gör betydligt mer än så. Smörbultar, spigg, och sjurygg är exempel på arter där hannen ensam vaktar, försvarar och sköter om äggen tills de kläcks. Just hos fiskar är det faktiskt mycket vanligt att hannen tar hand om ungarna, i stället för honan.

Två fiskar i botten på ett akvarium och romkorn på botten

När den sjustråliga smörbulten ska para sig visar honan upp sin äggfyllda orangea mage, medan hannen gör en dans för att locka henne till boet. Hannen tar sedan ensam hand om äggen fram till att de kläcks. Bilden är tagen i ett akvarium. Foto: Andreas Svensson.

Varierade könsroller

Den biologiska definitionen på en hona är den som producerar ägg, medan hanne­n är den som tillverkar spermier. Men bland flera arter av kantnålar är det faktiskt hannen som blir gravid. Efter att kantnåls­honorna producerat sina ägg placera­r hon dessa i en ficka på hannens mage, där han sedan befruktar dem och de utvecklas till yngel.

En porträttbild på en tångsnälla med sin långa nos

En tångsnälla, en av Sveriges kantnålsarter. Hos denna fiskart är det hannen som blir gravid. Foto: Andreas Svensson.

Hos andra fiskarter kan könstillhörighet vara minst sagt rörig. Det finns nämligen många arter som byter kön under sin livstid. Det vanligaste är att börja sitt liv som hona, för att senare i livet byta kön till hanne. Så är det exempelvis hos blågyltan, där en storvuxen hanne, som kallas blåstråle, har ett harem av honor, så kallade rödnäbbor. Om hannen dödas eller försvinner byter en av honorna kön, växer till sig och tar hans plats.

FRÅN HANNE TILL HONA

Det finns fiskarter som börjar livet som hannar och sedan byter till att bli honor. Ett välkänt exempel är clownfisken, där en stor hona har ett harem av mindre hannar. Filmen ”Hitta Nemo”, som i övrigt var väldigt biologiskt korrekt, missade tyvärr könsbytarbeteendet hos denna art. I början av filmen dör Nemos mamma, och hans pappa Marlin borde därför ha bytt kön under filmens gång. Enligt ryktet så menade Disney att barnen skulle bli alltför förvirrade om Marlin blivit en Marilyn.
En orangefärgad fisk med vitt band runt huvudet som simmar bland anemoner

Foto: Nick Hobgood/ CC BY-SA 3.0.

Praktiskt med både och

Något som är väldigt praktiskt är att vara både hane och hona samtidigt, vilket före­kommer hos vissa havsabborrar. Unde­r leke­n turas paren om att ta rollen som hona och som hanne. Vissa arter har till och med separata könsöppningar för ägg och spermier. I Centralamerika finns fiska­r som i princip struntar i att alls para sig. Vissa tandkarpar består enbart av hono­r som producerar döttrar som är kloner av sig själva. Killifiskar kan vara tvåkönade, och befruktar enbart sina egna ägg. Hos tånglaken utvecklas yngel inne i honans kropp, nästan som hos däggdjur, och hon föder levande ungar.

Fiskars sexliv är spännande att studera just för den enorma mångfalden. Hur kommer det sig att olika arter utvecklat så olika strategier? Ju mer vi studerar fiskarna desto fler underligheter hittar vi. Och vi kan vara säkra på att ännu mer gömmer sig under ytan.

TOPP 5 UDDA FORTPLANTNINGSBETEENDEN

1. PARASITISKA HANNAR. Hos vissa djuphavsmarulkar biter sig hannen fast i honan varpå hans kropp tillbakabildas, förutom testiklarna som blir hängande under honan. Hon har sedan fri tillgång till spermier när behovet uppstår.

2. FADERLÖSA UNGAR. Amazonmollyn är en art som bara består av honor, och där döttrar är kloner av mamman. De parar sig med en hanne från en systerart, spermierna tas inte upp av äggen utan sätter bara i gång utvecklingen av nästa generations honor.

3. FISKARNAS EGEN GÖK. Par av gökmalar smiter förbi och lägger sina ägg tillsammans med munruvande cikliders egna ägg. Ciklidhonan tar sedan upp och ruvar äggen i munnen. Malens ungar, som kläcks snabbare, äter sedan upp ciklidens egna yngel inne i fostermammans mun.

4. INTRAUTERIN KANNIBALISM. Hos sandtigerhajen växer ungen sig stor inne i mamman. Problemet med att föra över näring till ungen löser hon genom att fortsätta producera småsyskon som ungen äter upp inne i livmodern.

5. PLAN A, B - ELLER C? Stora solaborrehannar är som förväntat dominanta, håller revir och uppvaktar honor. Riktigt små hannar kan undgå upptäckt och lyckas befrukta ägg genom att blixtsnabbt simma förbi lekande par. Halvstora hannar har en tredje strategi: de ser ut som honor och kan på så vis bli inbjudna i leken, bara för att sedan tjuvbefrukta den riktiga honans ägg.

TEXT OCH KONTAKT
Andreas Svensson, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet.
andreas.svensson(snabel-a)lnu.se