Är du informerad?

LEDARE

Är du informerad om hur våra hav mår? Känner du dig insatt i de senaste rönen när det gäller marin forskning? Har du koll på hur haven fungerar, hur de nyttjas och vilka djur och växter som finns där?

Svaren blir säkert helt olika beroende på vem du är, vad du har för bakgrund och vad just du har för nytta av att veta dessa saker. Att du är intresserad av havet kan vi utgå från, eftersom du läser tidskriften Havsutsikt. Vi vet också att du kan vara allt från en forskare som dagligdags arbetar med frågor som rör havet till en intresserad medborgare som vill få valuta för de skattemedel staten avsätter för forskning, och som kanske också har ett personligt intresse av att få njuta av en god havsmiljö.

Universitetens primära uppgift är att forska och utbilda, men det finns också ett mycket viktigt ansvar att informera. Att låta dig ta del av vad man gör och vad man kommer fram till. Att se till att du har möjlighet att hålla dig ajour. Om du vill. Vi som arbetar med tidskriften Havsutsikt har hela tiden olika mål grupper i sikte. Det är lika viktigt för oss att du som ska göra ett skolarbete om havets växter hittar det du söker som att du som är forskare på ett lättillgängligt sätt kan få koll på vad forskare inom andra områden gör och kommer fram till. Dessutom försöker vi tillgodose dig som helt enkelt tycker att Havsutsikt ger en trevlig läsupplevelse. Det är en stor utmaning.

Förutom att presentera information på ett begripligt sätt har vi också ambitionen att väcka intresse. Genom att sprida kunskap vill vi väcka engagemang kring havsrelaterade frågor. För det krävs att innehållet är trovärdigt och av hög kvalitet. Ett stadigt ökande antal prenumeranter och positiva omdömen talar om för oss att vi är på rätt väg. Men vi stannar inte upp i detta, utan strävar vidare för att sprida kunskap om havet, och för att få fler att få upp intresset för vår fina, unika havsmiljö.

Det senaste året har vi vidareutvecklat Havsutsikt på flera fronter. Vi har inrättat ett redaktionsråd, där marina forskare från olika universitet är med och påverkar tidskriftens inriktning och innehåll. Vi har fått så stort intresse från forskare att publicera artiklar i Havsutsikt att vi fått större och större möjligheter att välja bland artiklar och utforma varje nummer på ett genomtänkt sätt. Vi har beslutat oss för att övergå från tre nummer per år till att ge ut två mer omfattande nummer, vår och höst. Och vi har arbetat fram ett modernt och fräscht upplägg och utseende, som förhoppningsvis ska göra att ännu fler upptäcker den spännande havsforskningen. Resultatet håller du i din hand.

Hör gärna av dig till oss och berätta om du tycker att vi lyckats!

TEXT OCH KONTAKT:
Redaktionen för Havsutsikt

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..