Bild: IPCC

Än finns det tid

I början på november publicerades den femte rapporten kring klimatförändringar som IPCC producerat. Bakom rapporterna ligger ett omfattande arbete världen över, där över 30 000 vetenskapliga arbeten syntetiserats av 830 författare från drygt 80 länder. Den femte rapporten är en syntes av tidigare rapporter, med tydliga budskap till beslutsfattare världen över.

I rapporten slås fast att klimatförändringarna är orsakade av människan, och att effekterna märks över hela jordklotet. På grund av våra utsläpp av bland annat växthusgaser har atmosfären och haven värmts upp, mängden snö och is minskat, och havsnivån höjts de senaste 60 åren.

Om ingenting görs kommer läget snabbt att förvärras. Uppvärmningen kommer att eskalera, och effekterna kommer att påverka alla delar av ekosystemet och på alla nivåer i vårt samhälle. Alla länder kommer att påverkas, men problemen blir större för de mindre utvecklade länderna, som har sämre möjligheter att hantera situationen.

Att hejda klimatförändringarna är bara möjligt genom gemensamma insatser och ett internationellt samarbete. - R.K.Pachauri, ordförande för IPCC.

Går att begränsa

Det har aldrig varit viktigare med internationellt samarbete. Men det är ingen enkel fråga att hantera när det kommer till kostsamma åtgärder, eftersom det väcker svåra frågor kring rättvisa mellan länder. De länder som drabbas hårdast är i många fall länder som bidragit allra minst till problemet.

Ett viktigt budskap från IPCC är att det fortfarande finns möjligheter att begränsa den pågående uppvärmningen till två grader. Det förutsätter att utsläppen kraftigt begränsas de närmaste decennierna. Utsläppen behöver minska med mellan 40 och 70 procent till år 2050, för att år 2100 vara i det närmaste noll.

Kraftfullt samarbete krävs

Är detta omöjligt? Inte alls, enligt IPCC. Tekniken finns, kostnaderna är förhållandevis låga, och än har inte tiden runnit ut. Allt som krävs, enligt IPCC:s ordförande R.K.Pachauri, är viljan att förändra. Förhoppningsvis kommer IPCC:s rapporter att ge tillräckligt underlag för att motivera till ett kraftfullt, internationellt samarbete för att globalt hejda utvecklingen.

IPCC
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, är FN:s klimatpanel. Det är en mellanstatlig organisation som startades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen, WMO, och FN:s miljöorgan, UNEP. De ska bidra med en vetenskaplig bild av klimatets förändring, beskriva effekterna samt peka på möjliga åtgärder. I dagsläget består panelen av 195 stater och ett antal organisationer.

IPCC bedriver ingen egen forskning, utan utvärderar vetenskapliga studier, observationer och forskningsresultat. På så sätt kan man säga att IPCC analyserar och sammanfattar den forskning som pågår om jordens klimat världen över. Det finns ett litet, samordnande kansli i Geneve, men panelen består av forskare och experter från hela världen som deltar frivilligt och utan ekonomisk ersättning i arbetet.

Panelen presenterar vart sjätte till sjunde år en sammanfattande bedömning av kunskapsläget. Den senaste, AR5, utkom 2013-2014, och presenterades nu i höst i Köpenhamn. Slutsatserna vänder sig främst till världens beslutsfattare, och är avsedda att användas både nationellt och internationellt, bland annat i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention.

SMHI är så kallad Focal Point i Sverige för IPCC. En Focal Point upprätthåller kontakterna gentemot IPCC:s sekretariat i Geneve. Ansvaret innebär också att nominera svenska experter till arbetet. Det kan vara som författare, granskare eller deltagare i workshops och andra möten.
TEXT:
Redaktionen

MER LÄSNING

Bild: {{item.image_copyright}}

{{item.item_head}}

{{item.ii_caption}}

Laddar nästa artikel..