Avsaknaden av grävande organismer på syrefria bottnar resulterar i att säsongsvariationer i sedimentationen avsätts som laminerade, randiga sediment. På bilden syns en sedimentkärna provtagen i Stockholms skärgård som varit syrefri de senaste 120 åren, minst.

Ny forskning behövs
Modelleringar har visat att det varma klimatet under medeltiden inte till fullo kan förklara utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön vid denna tid. I vår forskning ska vi nu studera kustnära områden där tecken på ändrad användning av marken kan förväntas synas först.

Den svenska sidan av Östersjökusten har goda förhållanden för sedimentavlagring, och ett antal fjärdar från Norrköping till Stockholm har provtagits. Sedimentet analyseras för att kunna påvisa när och i vilken grad effekten av mänsklig påverkan syns, och om möjligt särskilja denna från effekten av klimatpåverkan. Fjärdarnas laminerade sediment är tydliga spår av låga syrehalter under lång tid. Det som förutom näringsutflödet är viktigt för att syrefria bottnar ska uppstå i kustområdet är vattenomsättningen. Den styrs delvis av hur havsbotten ser ut i de enskilda fjärdarna och av hur vattendjupen förändras med den pågående landhöjningen. Som komplement till sedimentstudierna kommer vi även att titta på den historiska markanvändningen, bland annat genom studier av vegetationsutveckling och historiska kartor.

Jämförelser med öppna Östersjön kommer att göras för att studera om tidpunkten för den första miljöpåverkan skiljer sig mellan kust och hav. En världsunik borrning som utfördes inom forskningsprogrammet IODP hösten 2013 gav oss en mer än hundra meter lång sedimentkärna från Östersjöns djupaste del, Landsortsdjupet. Den kommer att användas som bakgrund för hur öppna Östersjön har fungerat i ett föränderligt klimat. Förhoppningsvis kommer detta att ge svar på frågan om hur länge vi människor påverkat Östersjön i stor skala, och på hur stor del av syrebristen som orsakats av förändrat klimat och hur stor del som kan hänföras till mänsklig verksamhet.

Text och kontakt:
Elinor Andren och Thomas Andren,
Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Södertörns högskola
elinor.andren@sh.se

Om tidskriften

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik av redaktionen. Läs mer


Sök i arkivet