Mångfald på botten, toppen för Östersjön

Information

Publikation: HavsUtsikt

Nummer (Årtal): 2 (2010)

Författare: Agnes Karlsson

Ladda ned

Människans ständiga exploatering av jordens resurser har resulterat i att den biologiska mångfalden utarmas i snabb takt. Eftersom arter i ett ekosystem påverkar varandra på många sätt riskerar minskad artrikedom att förändra ekosystemets förmåga att leverera tjänster och varor som vi människor är beroende av. Omsättning av näringsämnen och produktion av biomassa är exempel på sådana livsviktiga ekosystemfunktioner som kan påverkas av att arter försvinner.

Författare: Agnes Karlsson

Om tidskriften

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik av redaktionen. Läs mer


Sök i arkivet