Sjögurkan Curryfish

ART I FOKUS

Stichopus herrmanni kallas för "curryfish" på den internationella marknaden, troligen för den curry-gula färgen, men den har inget svenskt namn. Curryfish är en tropisk sjögurka med stor geografisk utbredning; från västra Indiska Oceanen och Röda Havet åtminstone hela vägen österut till Tonga i Stilla Havet. Arten förekommer i flera olika miljöer i grunda tropiska vatten. Den kan växa till en storlek upp till 60 centimemeter, men storleken varierar kraftigt och verkar bero mycket på tillgång till föda.

"Curryfisken" finns i stora delar av världens tropiska vatten. Den kan bli 60 centimeter lång och kan svälja enorma mängder sand.

Sjögurkor, Holothuroidea,
hör till gruppen tagghudingar. Där ingår också sjöborrar och sjöstjärnor. Sjögurkor är mjuka förutom små kalkgropar i huden. Mun och analöppning finns i varsin ände. På vår västkust finns flera arter av sjögurkor, till exempel röd sjögurka som kan bli 50 centimeter lång. Vid fara utsöndrar den sina inälvor för att försöka undgå att bli uppäten.
Oftast förekommer Curryfish på sandbottnar i närheten av korallrevsstrukturer, men den lever även i sjögräsområden. De som lever i grunda sjögräsområden är ofta juvenila, det vill säga unga individer. Det här illustrerar faktiskt en komplicerad livshistoria, eftersom arten sprider sig med frisimmande larver i öppet vatten. Larverna utvecklas sedan till små sjögurkor, men bara om strömmarna tar dem till rätt miljö. Troligen är sjögräs en bra miljö, eftersom det är där juvenila individer oftast hittas. De flesta sjögurkor fortplantar sig bara en gång om året. Curryfish utgör också bostad för andra arter som krabbor, pärlfisk, räkor, ormstjärnor och andra arter av små sjögurkor. De här djuren bor på sjögurkan antingen i ett symbiotiskt eller parasitiskt förhållande. Curryfish är viktiga i ekosystemet eftersom de sväljer enorma mängder sand som den "renar" genom att äta det organiska materialet som finns i sanden.

Text och kontakt:
Hampus Eriksson, Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet, hampus.eriksson@su.se

Om tidskriften

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. I tidskriften får du svar på många frågor, men också en inblick i de frågor som ännu inte forskningen klarat av att besvara. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik av redaktionen. Läs mer


Sök i arkivet