Östersjökustens havsörnar hade under 2010 det sämsta häckningsutfallet på många år. Både andelen lyckade häckningar och antalet ungar i de bon där reproduktion ägde rum var ovanligt låg.