När miljögiftsproblemen började uppmärksammas på allvar under 1960-talet var havsörnen den fågel som signalerade allra starkast i Östersjön. Redan i slutet av 1960-talet var fortplantningsförmågan hos örnarna vid den svenska kusten nedsatt till bara en fjärdedel av det normala, och beståndet hade minskat kraftigt. Sedan dess har havsörnen varit i människans tjänst som en varningsklocka för miljögifter.