Under en följd av år, undantaget det sista, har antalet ungar i havsörnarnas kullar varit signifikant mindre vid södra Bottenhavet än i andra kustavsnitt. Det är också fyra gånger vanligare med döda ägg i bona i detta område. Signalerar havsörnen åter om ett miljöhot?