Här sammanfattas resultaten från miljöövervakningen till en beskrivning av miljötillståndet i våra hav utifrån de viktigaste miljömålen.