Genetiska skillnader mellan olika populationer av marina organismer är betydligt mer omfattande än vad vi tidigare trott. Denna kunskap är av mycket stor betydelse för förvaltning av biologisk mångfald. I Östersjön finns t.ex. ett flertal genetiskt unika bestånd, men även västkustens fjordar hyser lokala bestånd som behöver förvaltas med stor omsorg för att inte riskera att försvinna helt.