Havet 2008 - Om miljötillståndet i våra havsområden

Rapporten samlar de senaste resultaten från den nationella miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden; Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Därutöver presenteras resultat från regional miljöövervakning, forskning och andra undersökningar av betydelse för att öka kunskapen om miljötillståndet i våra hav. Inför produktionen av rapporten genomförs ett seminarium, där miljöövervakare och representanter från regionala och nationella myndigheter samlas för att redovisa och diskutera synen på havsmiljöns tillstånd.