Finns det ett ”naturligt” tillstånd i havsmiljön? Var det bättre förr? I Havet 1888 gör ett tjugotal författare djupdykningar i arkiven och dammar av hundraåriga källor, fulla av värdefull kunskap. Historiska undersökningar sätts i relation till nutida, och vi får både lära oss om havsmiljön i slutet av 1800-talet och vad som har förändrats sedan dess. Artiklarna rör ett brett spektrum av ämnen; från klimat, fiske och jordbrukets påverkan på havet, till metoder att utrota säl och framväxten av en badgäströrelse och helt nya vetenskaper. Havsmiljöinstitutet vill med denna publikation diskutera havets tillstånd ur ett historiskt perspektiv. Eftersom havet ständigt förändras behöver vi fundera kring vad vi menar när vi säger att vi vill uppnå en "god havsmiljö". Vilket tillstånd är det vi refererar till?