En rapport från WWF som visar att merparten av EU:s subventioner till jordbruks- och fiskenäringen i Östersjöregionen fortfarande har en negativ inverkan på Östersjöns hälsotillstånd. Rapporten ger en detaljerad analys av de olika former av subventioner till jordbruk och fiske som påverkar Östersjön negativt.