Håll Sverige Rent genomförde 2008 en SIFO-undersökning bland finska, danska och svenska båtägare gällande båtliv och miljö. Föroreningar från fritidsbåtar som oljespill, avgaser, båtbottenfärger och rengöringskemikalier har en negativ påverkan på vattenmiljön. Miljöanpassade alternativ för båtlivet finns i liten utsträckning och de alternativ som finns används sparsamt. Syftet med undersökningen var att få en bättre förståelse för vilka förutsättningar som finns för ett miljöanpassat båtliv och vad som behövs för att förändra båtägarnas beteende.