Förekomst av gråsälar med tarmsår är fortsatt hög längs hela östkusten, och högre i Bottniska viken än i Egentliga Östersjön.Dräktighetsfrekvensen ökar, vilket avspeglar sig i en ökad tillväxt av gråsälspopulationen sedan mitten på 1980-talet.