Gråsälsbeståndet i Östersjön uppskattas till 22000 djur år 2005. Öknngstakten beräknas till ca 7,9 procent per år. Antalet räknade sälar varierar kraftigt mellan år. Orsaken är att väder- och isläget under räkningsperioden gör att sälarna föredrar olika liggplatser under pälsbytet.