Bild
Bild: MostPhotos
Tema:

God hållbar jul!

Här är några tips för att göra rätt:


MSC-märkning visar att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med omtanke om havsmiljön. MSC står för Marine Stewardship Council, en internationell icke vinstdrivande organisation som främjar hållbart fiske.


KRAV-märkning visar att fisken kommer från rena vatten, och inte innehåller konstgjorda tillsatser. Hanteringen ska ske så att den ska påverka miljön och ekobalansen i vattnet så lite som möjligt. KRAV är en ekonomisk förening, och reglerna utvecklas av medlemmarna.


ASC- märkning är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och skaldjursodlingar.


WWF:s fiskeguide sammanställer de olika miljömärkningarna, och ger råd om vad man kan köpa med gott samvete. Fiskeguiden finns både som webbsida och som app som kan användas direkt vid fiskdisken.


God, hållbar jul önskar havet.nu-redaktionen!