Global, politisk myndighet en lösning på klimatfrågan. Att vi behöver koordinera vårt miljöarbete globalt om vi ska lyckas begränsa utsläppen av växthusgaser är många experter eniga om. Statsvetaren Aaron Maltais går så långt som att föreslå en global, politisk miljömyndighet. I sin avhandling argumenterar han för vår moraliska plikt att ta itu med den globala uppvärmningen.