Genetiska skillnader inom fiskarter gör lokala bestånd sårbara för utfiskning. Oskar Henrikssons avhandling bidrar med ny kunskap om viktiga matfiskar och handlar om genetiska kopplingar mellan olika bestånd av några fiskarter vid Östafrikas kust. Jag har studerat genetiska likheter och skillnader mellan bestånden. Med rätt sorts kunskap kan man fatta bättre beslut när det handlar om förvaltningsplaner för fisket. Jag hoppas att min forskning ska bidra till att vi bättre börjar hushålla med havets resurser, säger Oskar.