Den marina snäckan Littorina saxatilis has utvecklat lokalt anpassade ekotyper i olika miljöer. Avhaandlingens syfte var att öka kunskapen om hur och varför den gentiska differentiering utvecklas inom denna art och om denna differentiering leder till ekologisk specialisering.