Gamla synder svåra att måla över

Trots ett 20-årigt förbud mot båtbottenfärger som innehåller TBT är halterna i ytsediment vid svenska småbåtshamnar höga. Det tyder på att det finns gift kvar på många fritidsbåtars skrov, och att det på något sätt når havet.