Rapporten beskriver hur konkurrensen om Östersjön ökar. Inom 20 år förväntas antalet fraktfartyg på Östersjön att fördubblas, kryssningsturismen kommer att öka kraftigt och kapaciteten för havsbaserad vindenergi likaså. Samtidigt utsätts det redan stressade ekosystemet i Östersjön för en stor påverkan från jordbruk och industrier. För att lösa problemen anser WWF att det krävs att regeringscheferna runt Östersjön tar ansvar för att skapa en mer samlad havsförvaltning – över landsgränser och olika näringar – och att det sätts upp gemensamma mål och strategier för den totala utvecklingen av alla näringar som håller sig inom ramen för vad Östersjöns ekosystem klarar av.