Fiskeriverket redovisar genom denna rapport fyra regeringsuppdrag.De är: a) att göra en översyn av behovet av åtgärder i syfte att förbättra uppvandringen av vildlax och havsöring i de svenska älvarna. b) att utreda frågan om det är optimalt att fisketuristiskt företagande jämställs med andra fiskeberoende näringar i fiskeriförvaltningen. c) att utforma licenser för fisketuristiskt företagande i olika typer av vattenområden. d) att utreda fisketurismens, det fisketuristiska företagandets och sportfiskets samhällsekonomiska effekter.