Det kan finnas olika skäl till att man behöver förutsäga framtiden av ekologiska system, till exempel att bevara biologisk mångfald, upprätthålla biosäkerhet och att minska negativa effekter av en klimatförändring. Genom att beskriva osäkerhet i form av sannolikheter med probabilistiska metoder kan man göra förutsägelser om framtiden på ett strukturerat och åskådliggörande sätt.

I avhandlingen har Ullrika Sahlin klassificerat befintliga probabilistiska modeller av etablerings-framgång hos introducerade populationer av främmande arter. I ett arbetena visar hon hur en modell kan värderas utifrån de beslut som förutsägelser skall användas till, genom att beräkna värdet av information. På detta sätt beräknades värdet av data på artegenskaper hos marina makroalger, tänkt att användas till omfattande screening av potentiellt invasiva alger.