Populärvetenskaplig skrift om främmande arter i vattenmiljöer. Här beskrivs vad främmande arter är och hur de kommer hit. Vad de kan ha för inverkan på våra ekosystem, hur man kan bedöma risker och ekonomiska effekter och vad man kan göra för att minska riskerna.