Forskning pågår

Forskning om våra hav pågår vid många av Sveriges universitet och högskolor, och spänner över ett brett fält av områden. Det handlar om polartrakter och tropiska vatten, om djupa havsbottnar och strandkanter... och många mysterier återstår fortfarande att förklara.

Det mesta som finns på sajten havet.nu handlar om forskning. Men i den här samlingsartikeln beskriver vi lite olika typer av forskning, och leder dig vidare till sidor med mer information om just det som du letar efter.

Havsutsikt - en tidskrift om havsforskning

Havsutsikt är tidskriften för dig som vill hänga med i vad som är på gång inom svensk havsforskning. Artiklarna är skrivna av forskarna själva, och anpassade för en bred publik. Läs artiklarna direkt på webben, botanisera bland tidigare nummer och anmäl dig som prenumerant.

Grundforskning - Hur fungerar havet egentligen?

Vad driver havsströmmarna och varför finns ingen bandtång i Östersjön? Vem äter vem och vad händer om en art försvinner? De grundläggande frågorna om havet är någotsånär besvarade, men fortfarande finns mycket vi inte vet och inte förstår, och nya frågor som ständigt uppstår. Det är vad grundforskning handlar om.

Miljöforskning - vill lösa problemen

Övergödning, överfiske, gifter i fisk, skräp, försurning... Listan kan göras lång över de problem som haven har att tampas med. Många forskare ägnar sig åt att upptäcka, analysera och förstå dessa problem. Genom att forskarna förklarar vad det är som sker, och vad som är grundläggande orsaker, finns möjligheter för samhället i övrigt att genomföra lämpliga åtgärder för att förbättra situationen.

Polarforskning

Polartrakterna har länge lockat oss. Äventyr och ära i kombination med stormaktspolitik och möjlig rikedom har tillsammans med vetenskaplig nyfikenhet skapat en kraftfull brygd.

Klimatforskning

Klimatförändringarna kommer i mycket hög grad att påverka haven, och därigenom även ekosystemen på land och människors livsmiljöer. Redan idag ser vi effekter som stigande havsnivåer, minskad utbredning av havsisen, smältande glaciärer och döende korallrev. Stora forskningsprogram har därför under de senaste åren arbetat med att försöka förstå processerna och förutsäga framtiden.

Miljögiftsforskning

Fiskkonsumtionen står för en stor del av vårt miljögiftsintag, och det är därför naturligt att en hel del forskning pågår kring hur miljögifterna påverkar miljön och oss människor. Men miljögiftsforskning är mycket mer, och sammantaget tacklar svensk miljögiftsforskning problemen på bred front. Källor definieras, egenskaper hos nya ämnen beskrivs, spridningsvägar identifieras och åtgärder för att minska gifterna i miljön utvecklas och utvärderas.

Miljöövervakning - visar på långsiktiga förändringar

Många forskare arbetar också med miljöövervakning av havet. Det är långsiktiga och regelbundet återkommande program som drivs av nationella myndigheter, men utförs av forskare. Övervakningen ska ge en övergripande beskrivning av miljösituationen i havet, och indikera storskaliga förändringar av ekosystemet. Resultaten används av forskare eftersom de ger en värdefull bakgrund, och av samhälle för prioriteringar av miljöskyddsåtgärder.

Pågående projekt

Här presenteras ett smakprov på aktuella projekt och forskningprogram.

Marina avhandlingar

Vi samlar avhandlingar som handlar om havet från alla svenska lärosäten. Samtliga presenteras med en svensk titel och en kort sammanfattning på svenska. Resten av avhandlingen är oftast på engelska, och är vanligen väldigt specialiserad. Men kul att läsa om man är intresserad.