Havsbaserad vindkraft i drift utgör inte någon risk för det känsliga torskbeståndet i Kattegatt. Det går också att undvika negativa effekter för torsken under byggtiden av vindkraftsparken.